ดย.เปิดร่างพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ‘ฉบับใหม่’

สมคิด สมศรี (แฟ้มภาพ)

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ดย.ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ขณะนี้ได้จัดทำเป็นร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ…. มี 12 หมวด 113 มาตรา ซึ่งอยู่ระหว่างประกาศในเว็บไซต์กรม ดย. เพื่อรับฟังความคิดเห็นอยู่

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฉบับใหม่ มีหลักการคือ การปรับปรุงกลไกกระบวนการคุ้มครองเด็ก นำครอบครัว โรงเรียน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและสร้างสังคมแวดล้อมที่เหมาะสมต่อเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับการปกป้องและคุ้มครองอย่างเป็นรูปธรรม และมีความแตกต่างจากกฎหมายปัจจุบัน อาทิ การเปลี่ยนคำนิยามเด็ก จากบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่มีข้อยกเว้นผู้ที่สมรส เป็นบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ทั้งหมด โดยไม่มีข้อยกเว้น

นายสมคิดกล่าวอีกว่า รวมถึงการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กเป็นหน่วยงานในกรม ดย.เป็นครั้งแรก มีการบัญญัติกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองเด็กแบบเป็นรูปธรรมในกฎหมาย ซึ่งระบุถึงการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์แบบเป็นรูปธรรมครั้งแรก ตลอดจนการระบุชัดเจนให้มีพนักงานคุ้มครองเด็กจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ปั่นได้บุญ สัมผัส ‘เสน่ห์ระหว่างทาง’
บทความถัดไปรองผบ.ตร.บุกค้นอาคารพาณิชย์ย่านดินแดง ทลายแหล่งผลิตกัญชาออร์แกนิคส่งขายออนไลน์