รู้ยัง? เปิดจำนวนประชากรไทยล่าสุด 66,433,979 คน กทม.ยังครองแชมป์

แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรไทย ตรามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่ง พระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ทีโอที ประกาศพร้อมลงทุนเป็นผู้พัฒนาโครงข่าย 5G ของประเทศไทย 
บทความถัดไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ให้รอรับชมข่าวสำคัญ