กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งอบรมแรงงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงความคืบหน้าการพัฒนาแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ว่า กพร.ได้ทำ “โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ซึ่งจะใช้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค (สพภ.) และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (ศพจ.) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อฝึกอบรมใช้งบประมาณ 41,645,600 บาท ตั้งเป้าฝึกอบรมให้ได้จำนวน 19,800 คน ซึ่งจะฝึกอบรมตรงกับความต้องการแรงงานในแต่ละพื้นที่ เช่น จ.ตาก มีการค้าชายแดนไทย-พม่า ต้องพัฒนาแรงงานอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น จังหวัดสงขลา ใกล้ท่าเรือปีนังและท่าเรือกลางของมาเลเซีย จะเน้นผลิตแรงงานที่เกี่ยวกับการขนส่งและบริการ อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ยางพารา อาหารทะเลและที่สำคัญการฝึกอบรมสอดคล้องกับกิจการ 23 ประเภท ที่มีการส่งเสริมด้านการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และ 6 กลุ่มอุตสาหกรรมที่รัฐบาลสนับสนุน โดยแบ่งเป็นหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน (ระยะเวลาการฝึกอบรม 35-280 ชั่วโมง) หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน (ระยะเวลาการฝึกอบรม 12-60 ชั่วโมง) และหลักสูตรฝึกอาชีพเสริม (ระยะเวลาการฝึกอบรม 18-30 ชั่วโมง)

นายกรีฑากล่าวว่า ในช่วงตุลาคม 2558-มีนาคม 2559 กพร.ได้อบรมทักษะฝีมือแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษไปแล้วจำนวน 11,449 คน ซึ่งสาขาที่มีการฝึกอบรมมากที่สุด ได้แก่ ภาคบริการและท่องเที่ยว เช่น พนักงานนวดไทย การประกอบอาหารไทย รองลงมาคือ อุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น การปูกระเบื้อง การก่ออิฐ / อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างเครื่องปรับอากาศ / ภาคสิ่งทอและแฟชั่น และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

“นอกจากจะฝึกอบรมภาษาอังกฤษแล้ว ยังให้แต่ละพื้นที่ฝึกอบรมภาษาของประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกันเพื่อใช้ในการยกระดับการสื่อสารและทำงานร่วมกัน ยกเว้นภาษาลาวเนื่องจากพื้นฐานของภาษาและวัฒนธรรมมีความใกล้เคียงกันทำให้สามารถสื่อสารกันได้ อีกทั้งได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ตาก แห่งที่สอง (แม่สอด) และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.สระแก้ว แห่งที่สอง (อรัญประเทศ) มีการฝึกอบรมให้ทั้งแรงงานไทยและเพื่อนบ้านในสาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร เทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน เป็นต้น โดยศูนย์ดังกล่าวจะตั้งอยู่ในศูนย์ปฏิบัติงานร่วมด้านแรงงาน (วันสต๊อปเซอร์วิส)” นายกรีฑากล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon