วธ.-ขสมก. จัด “ไหว้พระ 9 วัด” สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล พร้อมจัดรถปรับอากาศ 16 คัน รับส่งฟรี ไหว้พระปีใหม่ 31 ธ.ค. – 3 ม.ค.

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวเป็นประธานเปิดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล สืบสาน วิถีถิ่น วิถีไทย ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย นำความเป็นไทยสู่ใจประชาชน พ.ศ. 2559 ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนาว่า วธ. โดยกรมการศาสนา (ศน.) ได้ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบุรพมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงเลื่อมใสและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม–3 มกราคม 2559 ณ วัดประจำรัชกาล 9 วัด ได้แก่ รัชกาลที่ 1 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร รัชกาลที่ 2 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร รัชกาลที่ 3 วัดราชโอรสาราม รัชกาลที่ 4 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม รัชกาลที่ 5 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม รัชกาลที่ 6 วัดบวรนิเวศวิหาร รัชกาลที่ 7 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม รัชกาลที่ 8 วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหาร และรัชกาลที่ 9 วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

นายวีระกล่าวต่อว่า การไหว้พระ 9 วัด เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธรรมะให้กับพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่ถือว่าเป็นมงคลที่ต้องกระทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างบุญบารมี ให้ชีวิตและครอบครัว ให้ประสบความสุข ความเจริญรุ่งเรืองในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่ง วธ. มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเลื่อมใสศรัทธานี้โดยให้ประชาชนได้เข้าวัดใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ได้ไปสักการะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา สืบสานวิถีพุทธ เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน กระตุ้นให้เกิดความรัก ความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาโดยให้รู้จักใช้หลักธรรมมาเป็นรากฐานสำคัญของชีวิต นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ชมทัศนียภาพสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมที่ช่างศิลป์บรรจงสร้างอย่างประณีต สวยงามมีคุณค่า เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

“วธ. ได้ขอความร่วมมือกับ ขสมก. ให้บริการรถโดยสาร รับ- ส่งบริการพุทธศาสนิกชนที่ไปไหว้พระตามวัดเป้าหมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งวิ่งรับ-ส่ง ผ่านหน้าวัดทุกๆ 30 นาที ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. จำนวน 16 คัน พร้อมกันนี้จะมีจิตอาสาทำหน้าที่ต้อนรับ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนที่ไปไหว้พระในแต่ละวัดและแนะนำสถานที่สำคัญของวัด สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ประสานงานกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2559 ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 16 โทร.0-2446-8182 และ 09-2446-8739, 09-2446-8038 ตลอด 24 ชั่วโมง” นายวีระกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image