เปิดโพลเภสัชกรในพื้นที่ห่างไกล หนุนกัญชาถูกกฎหมาย เชื่อขับดันเศรษฐกิจในประเทศ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการเปิดเผยข้อมูลจากการสำรวจของ mClinica ในหัวข้อ “เภสัชกรไทยอยากขายหรือจ่ายยาที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือไม่ หากถูกกฎหมาย” พบว่าประมาณครึ่งหนึ่งของเภสัชกรชุมชนเต็มใจที่จะจ่ายยาที่มีส่วนผสมของกัญชา และนั้นทำให้มูลค่าของยาที่มีส่วนผสมของกัญชาทั่วโลกเพิ่มขึ้นมากถึง 50 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2568 และจากมูลค่าการซื้อขายที่สูงขึ้นทำให้ในอนาคตอาจเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีสำหรับร้านขายยา โดยเฉพาะร้านขายยา

โดยการศึกษาใหม่ เปิดเผยว่า ร้านขายยาบริเวณพื้นที่ห่างไกลในประเทศไทยต้องการที่จะขายยาที่พัฒนามาจากกัญชา จากช่วงข่าวที่ผ่านมาในเดือนพฤศจิกายน รัฐบาลประเทศไทยได้เปลี่ยนกฎหมาย ให้กัญชาสามารถขายได้อย่างถูกกฎหมาย โดยเฉพาะในทางการแพทย์ภายในเดือนมกราคม 2562 โดยกฎหมายใหม่นี้ กัญชาจะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ยาที่สามารถใช้ในการทดลอง ยาพื้นบ้านที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม นอกจากนี้สามารถใช้รักษาโรคลมชักที่รุนแรง ลดความเจ็บปวดและคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ข้อมูลยังระบุด้วยว่าเภสัชกรในพื้นที่ห่างไกลสนับสนุนการทำให้ยาที่มีส่วนผสมของกัญชาเป็นยาที่ถูกกฎหมายและสามารถซื้อขายได้มากกว่าเภสัชกรชุมชนในแถบเมืองใหญ่ อาจเป็นเพราะเภสัชกรชุมชนในแถบเมืองใหญ่อยู่ในพื้นที่ที่มีการบริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เมื่อเจ็บป่วยประชาชนสามารถเข้าถึงยาได้จากโรงพยาบาลทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ทำให้การขายยาที่มีส่วนผสมของกัญชาอาจไม่ได้เพิ่มกำไรมากนัก

ในขณะที่เภสัชกรในพื้นที่ห่างไกล อาจเพิ่มยอดขายและกำไรได้มากกว่าเนื่องจากข้อจำกัดในการเข้าถึงการบริการทางสาธารณสุข จำนวนคลินิก หรือโรงพยาบาลที่ให้บริการมีน้อยกว่า เมื่อประชาชนเกิดปัญหาสุขภาพ ร้านยาจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญ ดังนั้นเภสัชกรที่ให้บริการในพื้นทีห่างไกลจึงมีความต้องการ สิทธิในการขายยาที่มีส่วนผสมของกัญขาอย่างถูกกฎหมาย เพราะเชื่อว่าการขายนี้จะเพิ่มยอดขาดและกำไรให้มากขึ้นได้

ขณะเดียวกัน การที่เภสัชกรในพื้นที่ห่างไกล เห็นด้วยให้มีการยยาที่มีส่วนผสมของกัญชามากกว่า อาจเกิดจากการที่ได้เห็นปัญหาการเสพกัญชาอย่างผิดกฎหมายของประชาชนในบริเวณนั้น ๆ จึงอาจต้องการให้ประชาชนหันมาใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมาย ถูกต้องและปลอดภัย พร้อมทั้งได้รับการควบคุมและคำแนะนำที่ถูกต้อง

ท้ายสุดนี้ 79% ของเภสัชกรชุมชนทั่วประเทศไทยคิดว่ายาที่มีส่วนผสมของกัญชาสามารถทำให้ถูกกฎหมายได้ และนี่ถือเป็นการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเรื่องกัญชาของรัฐบาล และการเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลต่อการขับดันเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะในวงการยา

 

บทความก่อนหน้านี้แอปเปิล เปิดตัว AirPods หูฟังไร้สายรุ่น 2 พัฒนาดียิ่งขึ้น ใช้ Siri ได้
บทความถัดไปกรมอุทยานฯ ย้ำ ‘เสือดำ’ ไม่ตายฟรี ‘ดำรงค์’ ชี้คดีจบที่ชั้นฎีกา หวังเอาผิดแก๊ง ‘เปรมชัย’ เพิ่ม