เตรียมชงของบกลาง 6.9 พันล้าน จ่ายเงินอุดหนุนเด็ก ก.ค.นี้

เตรียมชงของบกลาง 6.9 พันล้าน จ่ายเงินอุดหนุนเด็ก ก.ค.นี้

เตรียมชงของบกลาง 6.9 พันล้าน จ่ายเงินอุดหนุนเด็ก ก.ค.นี้

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พิจารณาขยายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ระยะที่ 3 (พ.ศ.2562-2564) สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่ 0-6 ขวบ และขยายฐานรายได้ของครอบครัวผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนฯเป็นไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี จากฐานเดิม 36,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และให้มีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการคู่ขนานไปจนสิ้นสุดแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) หลังจากนั้นพิจารณาการขยายสวัสดิการแบบถ้วนหน้าเป็นระยะที่ 4 ต่อไปนั้น ดย.เตรียมเสนอของบประมาณกลางเพิ่มจากรัฐบาล จำนวน 6,900 ล้านบาท เพื่อมาจัดสรรให้ผู้มีสิทธิดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะมีรวม 1.4 ล้านคน ใช้งบรวม 1.03 หมื่นล้านบาท

อธิบดี ดย.กล่าวอีกว่า จากการขยายฐานรายได้โครงการ จึงขอเชิญชวนแม่และเด็กมาลงทะเบียนรับสิทธิ ดังนี้ เด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นมา ที่มีคุณสมบัติครบตามระเบียบใหม่ และเด็กที่เกิดปีงบประมาณ 2562 ที่มีคุณสมบัติครบ ให้มาลงทะเบียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ดย. เพื่อรับสิทธิจนถึง 6 ขวบ โดยในส่วนกลุ่มแรกหากมาลงทะเบียนเร็วก็รับสิทธิเร็ว ขณะเดียวกันจะไม่มีการจ่ายเงินตกเบิกย้อนหลัง เบื้องต้นจึงขอให้รอการประกาศเปิดลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้ ก่อนเริ่มเบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 ต่อไป

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon