‘ไมตรี อินทุสุต’ปธ.กก.พอช.เปิด’รื้อบ้าน สร้างเรือน คืนเขื่อน ให้สายคลอง’ชุมชนบางซื่อ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรม
“รื้อบ้าน สร้างเรือน คืนเขื่อน ให้สายคลอง” พร้อมทำความเข้าใจและร่วมพูดคุยกับชาวชุมชนริมคลอง โดยมีผู้แทนจากสำนักงานเขตห้วยขวาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนทหารในพื้นที่และเครือข่ายชาวบ้านเข้าร่วม

จากนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาคลองลาดพร้าวที่มีผู้อยู่อาศัยรุกล้ำแนวลำคลองและทางระบายน้ำ เพื่อเป็นการคืนคลองให้กับสาธารณะ และส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พอช. เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมบูรณาการกับภาคีต่าง โดยหลังจากที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและดำเนินโครงการมาร่วม 3 ปี ได้สร้างบ้านหลังใหม่ ที่มีสิ่งแวดล้อมดีส่งความสุขให้กับชาวบ้านโดยแท้จริง ได้เกือบครึ่งของแผนงานแล้ว

สำหรับชุมชนริมคลองบางซื่อรัชดาภิเษก เป็นชุมชนที่อยู่ริมคลองบางซื่อเป็นชุมชนที่มีอนาคตจะเติบโตทางธุรกิจ หน้าชุมชนติดถนนรัชดาภิเษก คลองบางซื่อเป็นคลองย่อยของคลองลาดพร้าว และถือเป็นชุมชนที่ 4 ในเขตห้วยขวางที่เริ่มทยอยรื้อย้ายและสร้างบ้านมั่นคง ต่อจาก 1) ชุมชนหลังสมาคมโรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น 2) ชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ 3) ชุมชนลาดพร้าว 80 และถือเป็นชุมชนที่ 35 ในการพัฒนาโครงการคลองลาดพร้าว ได้ก่อสร้างบ้านไปแล้วตามแนวทางบ้านมั่นคง ซึ่งสามารถพัฒนาโครงการได้รวม 43 หลัง โดยทางชุมชนมีแผนการรื้อย้ายบ้านจากแนวเขื่อนก่อนจำนวน 10 หลัง และจะทยอยรื้อย้ายให้แล้วเสร็จทั้งชุมชนภายในเดือนเมษายน 2562 จะสามารถสร้างบ้านใหม่ทั้งหมดแล้วเสร้จภายในเดือนธันวาคม 2562 นี้

ชุมชนริมคลองบางซื่อรัชดาภิเษก พัฒนาโครงการในที่ดินเดิมจำนวน 43 หลัง ได้แบ่งการพัฒนาที่อยู่อาศัยออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้บ้านแฝด 2 ชั้น ขนาด 5.5 x 5 เมตร ราคา 417,450 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 3,205 บาท และบ้านแฝด 3 ชั้น ขนาด 5.5 x 5 เมตร ราคา 574,981 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 4,191 บาท ชุมชนริมคลองบางซื่อรัชดาภิเษกได้ จดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ตามกระบวนการบ้านมั่นคง ชื่อสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงรัชดาร่วมใจ จำกัด และทางกรมธนารักษ์ได้จัดสรรที่ราชพัสดุให้เช่าระยะยาว 30 ปี จำนวน 1 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา โดยสมาชิกได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ในการพัฒนาโครงการเป็นเงินกว่า 7 ล้านบาท และขอใช้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นเงินจำนวน 15 ล้านบาท โดยการผ่อนชำระ 15 ปี ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 %

นายไมตรี กล่าวว่า ในภาพรวมการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวเป็นการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ คสช. โดยกองทัพบก กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กรมส่งสริมสหกรณ์ การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นเจ้าภาพในการบูรณาการทุกฝ่าย ฯลฯ ถือเป็นการทำงานร่วมกันภายใต้นโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ชาวบ้านมีที่อยู่อาศัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี จัดระเบียบชุมชนริมคลองจะทำให้ลำคลองใสสะอาด มีสภาพแวดล้อมที่งดงาม เป็นการคืนสายน้ำให้คนคลอง คืนสายคลองให้คนเมืองโดยมีระยะความยาวคลอง 31.9 กิโลเมตร เป้าหมาย 50 ชุมชน จำนวน 7,069 ครัวเรือน
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 ภาพรวมการสร้างบ้านคลองลาดพร้าว แล้วเสร็จครบทุกขั้นตอน 2,068 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 30% อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 654 ครัวเรือน หรือร้อยละ 10% และพร้อมก่อสร้างบ้านอีกจำนวน 362 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 5% รวมความคืบหน้าโครงการทั้งสิ้นคิดเป็น 45% ดังนั้นการจัดกิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นการแสดงความร่วมมือ ร่วมแรงและร่วมใจในการผลักดันนโยบายรัฐบาลในเรื่องที่อยู่อาศัย เป็นการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนชุมชนริมคลอง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon