จ้างงาน’ออทิสติก’ เปิดพื้นที่ใหม่ให้เด็ก(พิเศษ)

การดูแลกลุ่มเด็กออทิสติก หรือเด็กพิเศษ ไม่ใช่แค่การรักษาอาการเท่านั้น แต่ต้องทำให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองและอยู่ในสังคมได้

ด้วยหลักการนี้ “โรงพยาบาล (รพ.) ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์” กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จึงได้ริเริ่ม “โครงการทดลองจ้างงานผู้ป่วยออทิสติก” นับตั้งแต่ปี 2555 เป้าหมายคือ สร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เตรียมความพร้อม และเพิ่มพูนศักยภาพทางสังคม อาชีพ สร้างโอกาสในการทำงาน เพื่อลดภาระของครอบครัว

เมื่อได้มีโอกาสร่วมกับคณะของกรมสุขภาพจิต ที่นำโดย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และ พญ.รัชนี ฉลองเกื้อกูล ผู้อำนวยการ รพ.ยุวประสาทฯ ไปตรวจเยี่ยมกลุ่มออทิสติก 6 คน ที่ได้รับโอกาสเข้าไปทดลองงาน ณ บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ

ทำให้รู้ว่า ปัจจุบันสังคมได้ตระหนักและยอมรับในศักยภาพของคนกลุ่มนี้มากขึ้น

kon01220559p2

คนกลุ่มนี้เข้าทำงานในแผนกต่างๆ อาทิ คีย์ข้อมูลผ่านจอคอมพิวเตอร์ ถ่ายเอกสาร ฯลฯ ดูจากภายนอกไม่ได้รู้สึกแตกต่างจากคนปกติทั่วไปเท่าไรนัก

พญ.รัชนีเล่าว่าออทิสติก เป็นโรคที่มีความผิดปกติของพัฒนาการทางสมอง ด้านสังคม ภาษา และพฤติกรรม พบได้ประมาณ 6 ต่อ 1,000 คน อาการจะมีตั้งแต่ไม่สบตา ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ไม่มีกิจกรรมร่วม สนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ำๆ เป็นต้น ซึ่งหากตรวจพบอาการตั้งแต่ 2 ขวบ และเข้ารับการรักษา แม้ไม่หายขาด แต่เด็กจะมีพัฒนาการด้านต่างๆ ดีขึ้น ช่วยเหลือตนเองและเข้าโรงเรียนได้ตามวัย และอาจสามารถทำงานได้ด้วย

kon01220559p3

“โครงการทดลองงานในกลุ่มออทิสติก ได้มีการคัดเลือกกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่ง อาทิ ไม่มีโรคอื่นร่วม เช่น ไม่มีอาการชัก ไม่เป็นโรคจิตเภท ฯลฯ มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ สามารถเข้าใจคำสั่ง พูดภาษาไทยได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ เดินทางไปกลับเองได้ หรือมีความพร้อมในการฝึกเดินทางไปกลับเอง เป็นต้น จากนั้นจะนำไปฝึกทักษะด้านงานต่างๆ 1 ปี เน้นการใช้เครื่องมือสำนักงาน จึงประสานกับศูนย์ฝึกอาชีพ ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อหารูปแบบงานที่เหมาะสม โดยมีครูพี่เลี้ยงคอยดูแล และติดตามว่าผู้ป่วยสามารถปรับตัวและทำงานได้หรือไม่” พญ.รัชนีกล่าว

ขณะนี้มีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนไม่น้อยกว่า 10 องค์กร ให้โอกาสพวกเขาพิสูจน์ศักยภาพ รับเข้าทำงานไม่น้อยกว่า 30 คน อาทิ บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ปฯ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) รพ.บางนา 2 รพ.บางนา 5 รพ.มนารมย์ บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด สำนักงานจัดหางาน เขตพื้นที่ 1 บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปิติห้องเย็น จ.สมุทรปราการ

กิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ ผู้จัดการใหญ่บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ปฯ บอกว่า ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลคัดเลือกคนที่มีความพร้อมและมีความสามารถทำงานไปให้บริษัทคัดเลือกเข้าทำงานตามความถนัดของแต่ละคน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดพี่เลี้ยงคอยดูแลแต่ละคนด้วย และว่า ยอมรับว่าที่ผ่านมาอาจมีอุปสรรคในการทำงานบ้าง แต่ยังเปิดโอกาสโดยใช้การสื่อสารและพยายามสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน

ด้าน อานุภาพ อิสสรานุสรณ์ หรือน้องจ๊ะโอ๋ อายุ 21 ปี หนึ่งในผู้ป่วยออทิสติก บอกว่า รับหน้าที่ดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การบันทึกข้อมูล การเดินเอกสารต่างๆ รู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้ทำงาน โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพราะตั้งแต่เด็กก็ชอบคลุกคลีกับเรื่องพวกนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ชาวเวียดนามออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศ
บทความถัดไปเงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 3 เดือน กสิกรฯคาดสัปดาห์หน้าเคลื่อนไหวในกรอบ 35.50-35.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ