เชิญชวน “4 กลุ่มเสี่ยง” รับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รพ.รัฐ ฟรี!!

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ซึ่งสภาพอากาศจะมีความชื้นสูงและเอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรค เป็นสาเหตุเกิดโรคหลายชนิดและสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ จากระบบเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ต้นปี 2559 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 48,928 ราย เสียชีวิต 3 ราย ในปีนี้กรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มาตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน โดยตั้งเป้าฉีดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่มหลัก จำนวน 3.1 ล้านโด๊ส ฟรีทุกสิทธิการรักษา ประกอบด้วย 1.หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปีทุกคน 3. ผู้ที่มีโรคประจำตัว โรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เป็นต้น 4.ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครทำลายสัตว์ปีกป้องกันโรคไข้หวัดนก ซึ่งกลุ่มเสี่ยงสามารถรับบริการฉีดวัคซีนฟรี ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกับสปสช. ตั้งแต่วันนี้ – 31กรกฎาคม 2559

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการรับวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่นั้น ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่ม สามารถเข้ารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามสิทธิของตน แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข และมีข้อยกเว้นอื่นๆ อาทิ เป็นไข้สูง แพ้ไข่ขาว ฯลฯ จะไม่สามารถรับบริการได้

วันเดียวกัน ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ออกประกาศให้ผู้ป่วย หรือผู้ที่มารับบริการภายในโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลฟรี! ตั้งแต่วันที่ 13-25 มิถุนายน 2559 ในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-14.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

โดยผู้ที่รับบริการวัคซีน จะต้องเข้าเกณฑ์ 4 กลุ่ม คือ

1.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค ทุกกลุ่มอายุ คือ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหืด โรหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวาย โรคเบาหวาน และโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

2.ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี

3.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี

4.สตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุมากกว่า 4 เดือน

โดยผู้ที่เข้าเกณฑ์ให้นำบัตรประชาชน บัตรนัดของทางโรงพยาบาลรามาฯ ใบสรุปรายการยาของโรงพยาบาลรามาธิบดี หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นโรคเรื้อรัง 7 กลุ่ม มาแสดงในวันที่เข้ารับวัคซีน สอบถาม โทร.02-201-2521

4398909470644

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“พงศ์เทพ” ชี้ เป็นเรื่องดีผู้ตรวจการฯ ส่งศาลรธน.วินิจฉัยมาตรา 61
บทความถัดไปธ.ก.ส.เตรียมปล่อยสินเชื่อฤดูกาลใหม่ ช่วยชาวเพชรบูรณ์กว่า 1.2 แสนคน