ทส. ร่วม 5 หน่วยงานต้านทุจริต กระตุ้นข้าราชการโปร่งใส

วันที่ 27 มกราคม ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรี ทส. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ร่วมกับ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และนายวิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยจัดทำขึ้น 23 ฉบับ และให้แต่ละหน่วยงานเก็บรักษาไว้หนึ่งฉบับ ซึ่งการลงนามข้อตกลงมีการถ่ายทอดสดทาง www.mnre.go.th เพื่อให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรฯ ได้รับทราบและนำไปปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว

พล.อ.สุรศักดิ์กล่าวว่า การทำงานของกระทรวงทรัพยากรฯ เข้าสู่ปีที่ 14 แล้ว โดยทุกหน่วยงานต้องทำงานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 2 ภารกิจหลัก คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุล โดยที่ผ่านมาพบว่ามีข้าราชการทุจริต มีตั้งแต่ระดับรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รองปลัด อธิบดี รองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ซึ่งมีทุกตำแหน่งที่กระทำความผิด และยังมีคดีที่ค้างอยู่ใน ป.ป.ช.อีกเป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามเชื่อมั่นว่าจากนี้ไปส่วนราชการจะต้องประพฤติดี ซึ่งตนก็มีหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีอยู่ 4 ประการ คือ การกำกับดูแลการบริหารงาน การปฏิรูปประเทศไทยตามโครงการประชารัฐ การปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ซื่อสัตย์และอุทิศเวลาให้กับการทำงาน และให้ธรรมะเป็นทาน

พล.อ.สุรศักดิ์กล่าวอีกว่า สำหรับข้อบันทึกข้อตกลงจะเริ่มตั้งแต่ 1.การป้องกัน โดยปลูกจิตสำนึกและปรับทัศนคติแก่ข้าราชการ 2.การป้องปราม โดยการให้ความรู้และสร้างทักษะในการติดตาม สอดส่อง ตรวจสอบแผนงาน โครงการต่างๆ 3.การปราบปราม โดยสนับสนุนให้มีการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ 4.การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมการป้องกันและปราบปรามทุจริต ทส.โดยให้นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัด ทส. หรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และผู้แทนจากทุกหน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ เป็นคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

รัฐมนตรี ทส.กล่าวว่า การลงนามดังกล่าวถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่าข้าราชการ ทส. จะทำงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งหากพบว่ามีการทุจริตหน่วยงานต่างๆ จะช่วยกันตรวจสอบได้อย่างเร็วขึ้น ส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทันทีโดยไม่ต้องมารอจากส่วนกลาง ซึ่งที่ผ่านมาอย่างคดีคลองด่านต้องใช้เวลานานหลายสิบปี สิ่งที่ตนคาดหวังจากนี้คือ คนดีจะต้องได้รับการสรรเสริญ ส่วนคนไม่ดีก็ต้องตัดทิ้งไป
ด้าน พล.อ.วัชรพลกล่าวว่า เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจที่ผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต หากข้าราชการทุกคนเริ่มตั้งแต่วันนี้ เชื่อว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติจะอยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อรุณ วัชระสวัสดิ์ : สมุยเฟสติวัล
บทความถัดไปผัวแทงดินเป็นรู เมียหยอดข้าวปลูกลงรูดิน