อจ.คณะวิทย์ ศิลปากร อำบ้าง! เอาลูกเทพนั่งเรียนได้ แต่ต้อง’ตอบคำถาม-ทำการบ้านส่ง’!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่นายพิทักษ์ ศิริวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า “ประกาศครับ เพื่อทำความเข้าใจสำหรับนักศึกษาที่ต้องการอุ้มลูกเทพ มานั่ง Audit ในวิชาระเบียบวิธีวิจัยที่ผมสอน ผมไม่ปิดกั้นใดๆ ในการกระทำดังกล่าวและอนุญาตให้นักศึกษานำบรรดาลูกเทพที่เลี้ยงดูกันอยู่เข้าเรียนได้นะครับ ในวิชาระเบียบวิธีวิจัยนี้ ลูกเทพต้องตอบคำถามและทำการบ้านส่ง เหมือนนักศึกษา และต้องทำ research paper เสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ แบบ oral เป็นรายลูกเทพเช่นเดียวกับนักศึกษาโดยไม่จับคู่ทำวิจัย ทั้งนี้ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และลูกเทพต้องเข้ารับคำปรึกษา ปรับแก้งานวิจัยตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ภายใต้การดูแลของนักศึกษาผู้นั้นนะครับ หากลูกเทพทำวิจัยไม่สำเร็จ นักศึกษาต้องรับผิดชอบในฐานะผู้เลี้ยงลูกเทพ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน”

โดยนายพิทักษ์ชี้แจง “มติชน” ว่า ที่โพสต์ดังกล่าวก็เพื่อปราม เรื่องนี้ถือเป็นกระแส ที่ตนโพสต์ก็เพื่อปรามไว้ก่อน แต่คงไม่ถึงกับห้าม เพราะที่คณะมีความเป็นอิสระ เคารพในความเป็นปัจเจกชน ซึ่งแต่ละคนมีความเชื่อต่างกัน ดังนั้นถ้าใครเลี้ยงลูกเทพ แล้วจะนำเข้ามานั่งเรียนด้วย ก็ทำได้ แต่ต้องทำตามกฎและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ซึ่งหลังจากที่โพสต์ หลายคณะใน มศก.สนใจ อาทิ อาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ ก็บอกว่า ถ้าใครจะนำลูกเทพเข้ามานั่งเรียน จะต้องมีหนังสืออนุญาตจากคณบดี ที่สำคัญลูกเทพจะต้องทำการบ้าน และตอบคำถามในห้องเรียนเช่นเดียวกับนักศึกษาคนอื่นๆ

บทความก่อนหน้านี้‘สวนยางอีสาน’ปลูกสตรอเบอรี่ช่วงราคาตก เผยแค่ไร่เดียว-กำไรงามกว่ายางทั้งสวน
บทความถัดไปสมรภูมิอสังหาฯ59เดือดรายใหญ่แข่งดุ-แนะรายกลางเล็กจับตลาดเฉพาะกลุ่ม