สมัชชาคนพิการ เสนอ ปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1 พันบาท-เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม

สมัชชาคนพิการ เสนอ ปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1 พันบาท-เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า พก.ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดประชุมสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับภูมิภาค ประจำปี 2562 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับจังหวัด ผู้แทนองค์การคนพิการแต่ละประเภท และภาคีเครือข่ายใน 4 ภาค ในการนำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่งมีข้อเสนอ อาทิ เสนอให้รัฐบาลปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาท จาก 800 บาท ในปัจจุบัน อีกทั้งขอให้ปรับเพิ่มเบี้ยความพิการเป็นแบบขั้นบันได โดยคำนึงถึงความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า ข้อเสนอที่สมัชชาคนพิการยื่นมา ยอมรับว่าทำได้ยากมาก ไม่อยากรับปากว่าจะได้ทันทั้งหมด แต่อย่างน้อยจะพยายามขับเคลื่อนเท่าที่ทำได้ก่อนและทำได้ทันทีคือ การปรับปรุงศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัด แต่ก็ต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ พม.ประจำจังหวัด ซึ่งมีทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรวมกันมีแค่ 30 กว่าคน ฉะนั้นหากจะทำให้คุณภาพชีวิตคนพิการดีทั้งหมด คงเป็นเรื่องเหลือเชื่อ จึงคิดที่จะผลักดันให้มีจิตอาสา อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ พร้อมชวนภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมาช่วยกันขับเคลื่อนงานคนพิการ รวมถึงการช่วยปรับเจตคติคนในสังคมมองคนพิการแง่บวก

สำหรับข้อเสนอสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ มีสาระสำคัญ อาทิ ให้ปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการจากปัจจุบัน 800 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม, ให้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กพิการ เข้าถึงสิทธิการศึกษาอย่างเท่าเทียม, จัดทำบิ๊กดาต้าคนพิการในไทยอย่างครบถ้วน ทันสมัย เพื่อนำมาประกอบการพัฒนา, ส่งเสริมคนพิการมีงานทำ ทั้งการทำงานเป็นลูกจ้างในองค์กร และทำงานอิสระ เพื่อพึ่งพาตัวเองได้, ปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัด ให้ดูแลคนพิการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการอย่างทั่วถึง เป็นต้น

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กู้ภัยรุดช่วย แมวถูกเหล็กแหลมเสียบติดรั้วบ้าน
บทความถัดไปเปิดกรุ ‘มาสเตอร์พีซ’ ของเหล่าเซเลบ