ยื่นยกเลิกร่าง ‘พ.ร.บ.คู่ชีวิต’ เสนอปรับปรุง ป.แพ่งฯ

ยื่นยกเลิกร่าง ‘พ.ร.บ.คู่ชีวิต’ เสนอปรับปรุง ป.แพ่งฯ

พ.ร.บ.คู่ชีวิต – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะทำงานเพื่อการสมรสที่เท่าเทียมสำหรับทุกคน ที่มีองค์กรและบุคคลที่ดำเนินงานด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ 80 แห่ง ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เพื่อขอให้พิจารณายกเลิกร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ. … ตามที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ยธ.ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. … มุ่งเน้นการจัดการทรัพย์สินมรดกและการฟ้องแทนในคดีอาญาได้เท่านั้น แต่ไม่ครอบคลุมการใช้ชีวิตคู่ เช่น สิทธิในการรักษาพยาบาลและการได้รับสวัสดิการ สิทธิในกรณีคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งตาย สิทธิในการรับบุตรบุญธรรมร่วมกัน เป็นต้น รวมถึงขอให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำในกฎหมายครอบครัวมรดก ในบรรพ 5 บรรพ 6 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อให้ความเป็นกลางทางเพศนั้น

นางนัยนา สุภาพึ่ง ผู้อำนวยการมูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร กล่าวภายหลังการยื่นจดหมายเปิดผนึกดังกล่าวว่า รมว.ยธ.รับปากหลังรับจดหมายว่าจะทำร่างกฎหมายนี้ตามกระแสสังคม ก็คงเป็นเรื่องที่เครือข่ายต้องติดตามว่าจะทำอย่างไร แต่หากยังคงผลักดันร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิตฉบับนี้ ซึ่งยังมีเนื้อหาที่เลือกปฏิบัติระหว่างกลุ่มแอลจีบีทีกับเพศชายหญิงอยู่ ก็คงเป็นกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ที่ระบุให้คนได้รับโอกาสสิทธิตามกฎหมายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ

ขณะเดียวกันเครือข่ายได้เสนอให้ปรับปรุง ป.แพ่งและพาณิชย์ โดยเฉพาะเปลี่ยนคำว่า “ชายและหญิง” เป็น “บุคคลสองคน” “สามีภริยา” เป็น “คู่สมรส” “บิดามารดา” เป็น “บุพการี” เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางเพศ

อย่างไรก็ตาม ก็ฝาก ยธ.อย่าผลักดันกฎหมายเพียงเพราะหวังผลงาน แต่อยากให้ผลักดันกฎหมายที่มีมาตรฐานสิทธิมนุษยชนจริงๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคนทุกกลุ่ม

นางนัยนา สุภาพึ่ง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ยังไหว! กิจกรรมสูงวัยสไตล์ 4.0
บทความถัดไป‘ยโสธร’ ฝนตกต่อเนื่อง น้ำล้นตลิ่งเอ่อท่วมนาข้าว 2 พันไร่-ซัดถนนพังนับสิบเส้นทาง