กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดอบรมทำบัญชีเบื้องต้นให้แรงงานภาคบริการ-ท่องเที่ยวฟรี

นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร.ได้จัดทำ “โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยว” โดยเปิดหลักสูตรฝึกอบรมการทำบัญชีเบื้องต้นด้วย Microsoft Excel 2010 ซึ่งผู้เข้ารับฝึกอบรมจะได้เรียนรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรม Excel และการสร้างแบบฟอร์มบัญชี การคำนวณ/เขียนสูตรเบื้องต้น และการประยุกต์ใช้สูตรคำนวณในแบบฟอร์มบัญชี การทำงานกับตาราง/ฐานข้อมูล การใช้เครื่องมือ Pivot Table ในงานบัญชี เป็นต้น โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้นต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป มีความพร้อมในการเข้าฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ และเป็นแรงงานในสถานประกอบการ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 มิถุนายนนี้ และจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมในวันที่ 17 มิถุนายน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 1 ภายในกระทรวงแรงงาน โดยนำใบสมัครที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรูปถ่าย 1 – 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป และใบตอบรับการฝึกอบรม มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ หรือ ส่งใบสมัครทางอีเมล์ labour_college@yahoo.co.th , college@dsd.go.th หรือทางไปรษณีย์ได้ที่ ที่อยู่ : วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บมุมซองว่าสมัครอบรมภาษาต่างประเทศ) โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและใบตอบรับการฝึกอบรมได้ที่ www.facebook.com/thailabourcollege หรือที่ www.dsd.go.th/oitt และสามารถ ติดตามผลรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ตามเว็บไซต์ดังกล่าวได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon