เครือข่ายเยาวชนฝากแก้ปัญหาเด็กแว้นทุกมิติ

เครือข่ายเยาวชนฝากแก้ปัญหาเด็กแว้นทุกมิติ

นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังเป็นตัวแทน รมว.พม.รับข้อเสนอการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กแว้น จากเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชน เครือข่ายปกป้องเด็กและเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคมและภาคีเครือข่าย ที่มายื่นที่กระทรวง พม.สะพานขาว ว่าทางเครือข่ายได้มาแสดงจุดยืนถึงมาตรการแก้ไขปัญหาเด็กแว้น ในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการปราบปราม โดยขอให้กระทรวง พม.ร่วมแก้ปัญหานี้ทุกมิติ ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์กฎหมายคุ้มครองเด็ก มาตรา 26 ที่ระบุถึงการห้ามมิให้ผู้ใด กระทำการบังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ช่วย รมว.พม.กล่าวอีกว่า รวมถึงให้มีกลไกทำงานกับครอบครัวที่มีเด็กและเยาวชนถูกจับดำเนินคดี เพื่อลดการกระทำผิดซ้ำ และนำข้อมูลเพื่อนำมาแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ตลอดจนการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้อย่างแท้จริง ซึ่งไม่ใช่การคิดจากบนลงล่างและไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม เครือข่ายแสดงความยินดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครองเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ แต่ก็ไม่ควรเน้นการปราบปรามเพียงอย่างเดียว เพราะท้ายที่สุดจะขาดความยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำงานทุกมิติและที่สำคัญประชาชน ชุมชน ต้องช่วยกันหันมาเอาธุระกับเรื่องเด็กและเยาวชนให้มากขึ้น การช่วยกันเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส เพื่อระงับเหตุก่อนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง

บทความก่อนหน้านี้ปังมากแม่! คุย ‘ผู้หญิงในหัวใจ’ พีช-พชร ‘ส้ม-ชนัดดา’
บทความถัดไปบทนำ : โรงงานขู่ปิดยาว