สปท.วางแนวปฏิบัติสกัดคนนอกนั่ง “สภาวัฒนธรรมตำบล/อำเภอ/จังหวัด” ป้องกัน “สภาการเมือง”

ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ รองประธานกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เปิดเผยว่า จากการประชุม กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีมติเห็นชอบตามที่ตนเสนอให้มีการชะลอการเลือกตั้งสมาชิกสภาวัฒนธรรมตำบล สภาวัฒนธรรมอำเภอและสภาวัฒนธรรมจังหวัด ตาม พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ ออกไปอีก 6 เดือนจนถึง 1 ปี เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติในการสรรหาสมาชิกสภาวัฒนธรรมตำบล สภาวัฒนธรรมอำเภอและสภาวัฒนธรรมจังหวัดใหม่ เพื่อให้ได้ตัวแทนสมาชิกของตำบล/อำเภอ/จังหวัด แท้จริง มาเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่เป็นสภาดำรงวิถีชีวิตเชิงวัฒนธรรม ไม่ใช่สภาการเมืองที่มาจากบุคคลภายนอก

“ทั้ง 3 สภาวัฒนธรรมครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ไปเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 โดยระหว่างที่ยังไม่มีการสรรหาสมาชิกสภาวัฒนธรรมตำบล/อำเภอ/จังหวัดชุดใหม่ ชุดเดิมจะรักษาการต่อไป เพื่อให้มีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทำงาน ซึ่งที่ประชุม กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาฯ มีมติเห็นชอบ แต่ขอให้ผมไปปรึกษาหารือกับผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ก่อน เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติ” ม.ร.ว.จักรรถกล่าว

ม.ร.ว.จักรรถกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาได้หารือกับผู้บริหาร วธ.แล้ว ได้ผลเป็นที่น่าพอใจและจะรายงานให้ที่ประชุม กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาฯ รับทราบในวันที่ 9 มกราคมนี้ ส่วนกรณีที่ วธ.ยกย่องศิลปินชั้นเยี่ยมของชาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยประกาศให้เป็นบูรพศิลปินและ วธ.ได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แล้วครั้งหนึ่งนั้น ได้รายงานให้ประชุม กมธ.ขับเคลื่อนฯรับทราบว่าในการจัดงานอุทิศส่วนกุศล ได้มีการเชิญทายาทของศิลปินมาร่วมงาน โดย วธ.จัดนักวิชาการเพื่อจดบันทึกข้อมูลรายละเอียดของศิลปินจากปากของผู้สืบสกุลหรือทายาท ซึ่งวิธีนี้เป็นกุศโลบายที่ทำให้ได้รู้จักศิลปินผู้ล่วงลับได้มากขึ้น รวมถึงได้เสนอให้มีการบันทึกชื่อเสียงเรียงนามของเยาวไทยที่ทำคุณประโยชน์ให้แผ่นดินเพื่อเป็นเกียรติประวัติและขวัญกำลังใจให้เยาวชนได้พากเพียรต่อไปด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image