ก.แรงงานเปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพนง.สปาไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า วิทยาลัยการแรงงาน ได้เปิดอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานสปา” ตาม ‘โครงการอบรมความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน’ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้แรงงานไทยในการเปิดประชาเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) โดยจะเปิดอบรมในระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายนนี้ ที่ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (สมาร์ทจ็อบเซ็นเตอร์) สำหรับผู้ที่สนใจต้องมีคุณสมบัติ อายุ 18 ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานสปา สามารถเข้ารับการอบรมตามวันและเวลาที่กำหนด เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มิถุนายนนี้ หรือจนกว่าจะเต็ม และจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมในวันที่ 15 มิถุนายน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 1 ภายในกระทรวงแรงงาน โดยนำใบสมัครที่ดาวโหลดจากเว็บไซด์ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรูปถ่าย 1 – 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป และใบตอบรับการฝึกอบรม มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ หรือ ส่งใบสมัครทางอีเมล์ labour_college@yahoo.co.th , college@dsd.go.th หรือทางไปรษณีย์ได้ที่ ที่อยู่ : วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บมุมซองว่าสมัครอบรมภาษาต่างประเทศ) โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและใบตอบรับการฝึกอบรมได้ที่ www.facebook.com/thailabourcollege หรือที่ www.dsd.go.th/oitt และสามารถ ติดตามผลรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ตามเว็บไซด์ดังกล่าวได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon