ปลัดสธ.กำชับทั่วประเทศ เข้มป้องกัน-ควบคุมโรค-รักษาเร็ว

นพ.โสภณ เมฆธน

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากข้อมูลล่าสุดของกรมควบคุมโรค พบว่าระหว่างวันที่ 1 มกราคม -7 มิถุนายน มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมจำนวน 18,337 คน พบผู้ป่วยในภาคกลางมากที่สุดจำนวน 8,107 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4,878 คน ภาคเหนือ จำนวน 2,567 คน ภาคใต้ จำนวน 2,785 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 พบว่ามีผู้ป่วยลดลงร้อยละ 14 แต่มีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจาก 11 ราย เป็น 16 ราย จึงได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัด สธ.ทั่วประเทศให้ดำเนินการใน 3 มาตรการ ดังนี้ 1.มาตรการป้องกัน โดยขอความร่วมมือประชาชนใช้มาตรการ 3 เก็บ คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ และ 5 ส. คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย 2.มาตรการควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาดแบบ 3-3-1 เมื่อพบผู้ป่วยให้รายงานหน่วยควบคุมโรคในพื้นที่ภายใน 3 ชั่วโมง อาสาสมัครสาธารณสุขกำจัดลูกน้ำยุงลายที่บ้านและชุมชนผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมง และทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วควบคุมโรคในพื้นที่ภายใน 1 วัน เพื่อพ่นสารเคมีกำจัดยุง 3.มาตรการการรักษา โดย รพ.ต้องแม่นยำในการคัดกรองวินิจฉัยผู้ป่วยเพื่อการรักษาที่รวดเร็ว เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในจังหวัดให้คำปรึกษากับ รพ.ชุมชนตลอด 24 ชั่วโมง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon