สัพเพเหระคดี : ใช้อำนาจบาตรใหญ่ : โดย โอภาส เพ็งเจริญ

คุณโผงเป็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ส่วนคุณจำนูญ เป็นปลัด อบต. และรักษาการหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

คุณโผงเสนอเรื่อง ขออนุญาตไปอบรม ให้นายก อบต.อนุญาต นายก อบต.มีคำสั่งอนุญาต โดยไม่ผ่านคุณจำนูญ

คุณจำนูญเลยรู้สึกเคืองอย่างแรง

ต่อมาคุณโผงส่งเอกสาร ฎีกาเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ ขอเบิกเงินค่าลงทะเบียน ซึ่งคุณโผงควักกระเป๋าจ่ายไปก่อนแล้ว จำนวน 69,000 บาท เสนอต่อคุณจำนูญ เพื่อให้ตรวจสอบและลงชื่อในฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่ายและลงชื่อในใบงบรายละเอียด ใบสำคัญประกอบฎีกาในช่องผู้เบิกในฐานะหัวหน้าหน่วยงานสำนักงานปลัด อบต. เพื่อเสนอนายก อบต.พิจารณามีคำสั่งต่อไป

คุณจำนูญไม่ยอมลงนาม แล้วก็ไม่เสนอต่อนายก อบต.เพื่อพิจารณามีคำสั่งต่อไป แต่กลับเขียนข้อความลงในบันทึก ว่า “กูไม่โอนเงิน มึงทำข้ามสายบังคับบัญชา” แล้วลงชื่อ “จำนูญ” แล้วคืนไป

คุณโผงนำความไปฟ้องศาล กล่าวหาว่าคุณจำนูญ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ตน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

คุณจำนูญ ให้การปฏิเสธ ต่อสู้คดี

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง !

คุณโผงขออุทธรณ์คดี

ศาลชั้นอุทธรณ์พิพากษากลับว่า คุณจำนูญมีความผิดตามมาตรา 157 ให้จำคุก 1 ปี และปรับ 5,000 บาท แต่โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี!!

คุณจำนูญฎีกาคดี

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่คุณจำนูญ ฎีกาว่าคำสั่งของนายก อบต.ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะไม่มีการตรวจสอบว่าคลังของ อบต.มีเงินจ่ายหรือไม่ คำสั่งให้คุณโผงไปอบรมเป็นคำสั่งที่ทับซ้อนกับคำสั่งอื่น ทั้งคุณโผงไม่ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินให้ส่วนการคลังรับรู้เสียก่อนนั้น เป็นหน้าที่ของคุณจำนูญจะต้องดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ

แต่คุณจำนูญไม่มีสิทธินำสาเหตุโกรธเคืองส่วนตัวกับคุณโผง เนื่องจากคุณโผงเสนอเรื่องขอไปอบรมให้นายก อบต.อนุญาตโดยไม่ผ่านคุณจำนูญมาเกษียณสั่งไม่จ่ายเงินด้วยข้อความว่า “กูไม่โอนเงิน มึงทำข้ามสายบังคับบัญชา” ในบันทึกข้อความที่คุณโผงเสนอเรื่องขอส่งเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ เพื่อขอเบิกเงินค่าลงทะเบียน และคุณจำนูญไม่ทำเรื่องเบิกเงินให้

พฤติการณ์ของคุณจำนูญ เป็นการใช้อำนาจบาตรใหญ่ในฐานะผู้บังคับบัญชา มัวเมาในอำนาจ อยู่ภายใต้โทสะจริต ไม่มีธรรมาภิบาลในจิตใจ

การที่ไม่ตรวจและอนุมัติฎีกาซึ่งเป็นการในหน้าที่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่คุณโผงและทางราชการโดยส่วนรวม

การกระทำของคุณจำนูญจึงครบองค์ประกอบความผิด ตามมาตรา 157 ในฐานะเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยมีเจตนาเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่คุณโผง

ศาลฎีกาพิพากษายืน

คือ ยืนว่าผิดตามมาตรา 157 รวมทั้งโทษด้วย

(เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 732 2/2558)


ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้นร. ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง กรุงเทพคริสเตียน นัดแต่งดำ ชุมนุมใหญ่ #SaveBCC ปมเด้งอดีตผอ.
บทความถัดไปผบ.ตร.สั่งเร่งคลี่ปมฆ่าโหดเศรษฐีนีสายบุญ โยมอุปัฏฐากวัดพระธาตุศรีจอมทองยัดศพตู้เย็นที่เชียงใหม่