ตะลึง! เด็กไทย5.7หมื่นราย เจอปัญหา ถูกละเมิดทางเพศ-รุนแรง-ท้องไม่พร้อม-ขาดโอกาสเรียน

 

รายงานข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้สรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนประจำปี2558จากการดำเนินการของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน(ฉก.ชน.)สพฐ.และศูนย์เฉพาะกิจกรคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ฉก.ชน.สพป./สพม.) ทั่วประเทศ 226 ศูนย์ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 ซึ่งได้รับรายงานข้อมูลจาก 185 เขตพื้นที่การศึกษารวมกับข้อมูลของฉก.ชน.สพฐ.พบว่า มีรายงานการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนรวมจำนวน 57,647 ราย แยกเป็น 1.กรณีถูกละเมิดทางเพศ 107 ราย 2.กรณีความรุนแรง 418 ราย 3.กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา 14,158 ราย และ 4.กรณีอื่นๆ 42,964 ราย

รายงานข่าวระบุว่าหากพิจารณาในกรณีย่อยพบว่ากรณีความรุนแรงระหว่างเด็กกับเด็กมีมากที่สุด 270 ราย ครู/บุคลากรทางการศึกษาดับเด็ก 12 ราย บุคคลในครอบครัวของเด็ก 93 ราย กรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศระหว่างเด็กกับเด็ก 28 ราย บุคคลในครอบครัวเด็ก 38 ราย ในขณะที่กรณีอื่นๆนั้นพบว่ามีปัญหาจิตเวช(สมาธิสั้น/แอลดี) มากที่สุด 39,148 ราย พฤติกรรมไม่เหมาะสม 2,809 ราย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 670 ราย ท้องไม่พร้อม(สมยอม) 157 ราย ท้องไม่พร้อม(ถูกละเมิด) 14 ราย ส่วนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษานั้นเป็นกรณีที่เด็กขาดโอกาสเรียนเนื่องจากยากจน ขาดผู้อุปการะมากสุด 14,014 ราย ครูปฏิบัติไม่เป็นธรรม 121 ราย เป็นต้น

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image