สภาลงมติตั้ง “ศ.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์” อธิการบดีจุฬาฯ คนใหม่

เมื่อวันที่ 29 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 788 เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ผ่านมา ที่ประชุมสภาจุฬาฯ มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาฯ คนใหม่แทน นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาฯ คนปัจจุบัน ที่จะหมดวาระในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 โดย ศ.ดร.บัณฑิต จะดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาฯ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2559-17 พฤษภาคม 2563

สำหรับประวัติของ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2508 จบการศึกษา Ph.D. 2535 University of London, ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาฯ ปี 2532, ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาฯ ปี 2530 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เป็นศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ, กรรมการสภาจุฬาฯ ผู้แทนผู้บริหาร, รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ, กรรมการการไฟฟ้านครหลวง, รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ, กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, อนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ, อนุกรรมการกลั่นกรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ Order of the Crown of Thailand – Special Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) และ Order of the White Elephant – 1st Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สิ้นแล้ว แม่เจ้าคณะฯร้อยเอ็ด หลังปรนนิบัติดูแลใกล้ชิด สังคมโซเชียลแห่ชื่นชม
บทความถัดไปผู้ช่วยส่วนตัว’คอร์ทานา’ ถามอะไร ตอบได้!!