‘ไทย’สำเร็จตามเป้า ลดก๊าซเรือนกระจก

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นางระวิวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แถลงข่าวผลการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2559 ที่เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ว่า การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกของไทยในฐานะประธานกลุ่ม 77 และจีน ซึ่งไทยได้ประสานให้เกิดข้อเสนอร่วมของกลุ่มให้มีความสมดุลและครอบคลุมประเด็นที่ประเทศกำลังพัฒนาให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การนำเทคโนโลยีสะอาดมาปรับใช้ เนื่องจากประเทศที่กำลังพัฒนามีจุดด้อยคือเรื่องเทคโนโลยี จึงต้องอาศัยประเทศที่พัฒนาแล้วร่วมถ่ายทอดความรู้เพื่อนำมาปรับใช้ในประเทศที่กำลังพัฒนา เป็นต้น นับเป็นก้าวย่างที่ประสบความสำเร็จในการร่วมกันกำหนดแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของภาคีประเทศกำลังพัฒนา สำหรับประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานและขนส่งที่ร้อยละ 7-20 ภายในปี 2563 ซึ่งขณะนี้ไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งได้ร้อยละ 10 ซึ่งถือว่าบรรลุเป้าหมายดังกล่าวแล้ว

เลขาธิการ สผ.กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ สผ.ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในเรื่องความร่วมมือเรื่องการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ ระหว่างไทยและออสเตรเลีย โดยสาระสำคัญคือการสนับสนุนการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยให้เป็นระบบโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับใช้ประกอบการจัดทำรายงานแห่งชาติ และรายงานความก้าวหน้าทุก 2 ปี เนื่องจากที่ผ่านมาไทยยังใช้รูปแบบการคำนวณเวอร์ชั่นเก่า 1996 แต่การลงนามครั้งนี้ประเทศออสเตรเลีย จะส่งผู้เชี่ยวชาญมาไทยในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในการคำนวณรูปแบบใหม่เป็นเวอร์ชั่น 2006 ซึ่งมีความทันสมัยและสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 2 ประเทศต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ตำรวจจับนิสิตม.เกษตรฯ ห้ามจัดกิจกรรมรำลึกวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง(คลิป)
บทความถัดไป‘ปู’ ขึ้นศาลสืบพยานข้าวนัด 10 ประชาชนแห่ให้กำลังใจเพียบ