องค์การนักศึกษาม.ธรรมศาสตร์ ประณามรัฐบาลเพิกเฉยปัญหา PM2.5

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงการณ์ โจมตีรัฐบาล เมื่อวันที่ 17 มกราคม ระบุว่า รัฐบาลเพิกเฉยต่อสถานการณ์ฝุ่นขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ของรัฐบาล

โดยแถลงการณ์ระบุว่า เนื่องด้วยในช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ได้เกิดสถานการณ์ปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร และขยายผลเป็นวงกว้างสู่หลายจังหวัดในประเทศไทยเป็นผลทำให้ประชาชนเผชิญผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพ แต่ไร้ซึ่งท่าที่โต้ตอบของรัฐบาลหรือผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหานี้ แม้จะมีการประกาศว่าปัญหาดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติในปื พ.ศ. 2562 แต่ก็ไม่มีการแจ้งเตือนเรื่องดังกล่าวต่อประชาชนแต่อย่างได

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในนามตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้ใช้อากาศเพื่อการดำรงชีวิต ขอประณามการเพิกเฉยของรัฐบาลที่มีต่อสถานการณ์ปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ซึ่งกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในประเทศไทยทั้งด้านสุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว โดยออกมาตรการทั้งในด้านการรับมือสถานการณ์ระยะเร่งด่วนเนื่องจากสถานการณ์อาจแย่ลง ด้านการรับมือในระยะสั้นเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษ และด้านการรับมือในระยะยาวเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าวอีกในอนาคต ซึ่งปัญหานี้มีแนวโน้มจะรุนแรงยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ อาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์เคยกล่าวว่า “ผมต้องการอากาศบริสุทธิ์สำหรับหายใจ น้ำดื่มบริสุทธิ์สำหรับดื่ม เมื่อจะตาย ก็ขออย่าให้ตายแบบโง่ ๆ อย่างบ้า ๆ คือตายในสงครามที่คนอื่นก่อให้เกิดขึ้น ตายในสงครามการเมือง ตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์ ตายเพราะน้ำ หรืออากาศเป็นพิษ หรือตายเพราะการเมืองเป็นพิษ” ซึ่งสะท้อนว่าอากาศบริสุทธิ์เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่พึงมีเพื่อการดำรงชีวิต ดังนั้น องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนที่สุด ปัญหาดังกล่วเป็นปัญหาระดับชาติ และเป็นสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนพึงมี รัฐบาลไม่ควรเพิกเฉยหรือผลักภาระให้ประชาชนรับมือด้วยตนเอง หากรัฐบาลมีมาตรการรับมือสถานการณ์ที่สมเหตุสมผล ประชาชนย่อมพร้อมปฏิบัติตาม เพื่ออากาศหายใจที่บริสุทธิในการดำเนินชีวิตต่อไป

“สุขภาพที่ดีเป็นสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนพึงมื”

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16 มกราคม พ.ศ. 2563

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้4เขื่อนใหญ่โคราชน้ำลดต่อเนื่อง เหลือน้ำใช้การ 30% เท่านั้น ห้ามทำนาปรังเด็ดขาด
บทความถัดไปพปชร.ชี้ ข่าวสะพานจันทร์โอชาคือเฟคนิวส์ ถูกบิดเบือน ดิสเครดิตนายกฯ