ปลัดสธ.เผยป่วยไข้เลือดออกดีขึ้น ลดลงจากปี 58 อยู่  0.71 เท่า

นพ.โสภณ เมฆธน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ว่า ข้อมูลจากสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง สัปดาห์ที่ 24 ของปี 2559 ตั้งแต่ต้นปี 2559 ถึง 21 มิถุนายน 2559 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม 19,620 คน  เมื่อเทียบกับปี 2558 ณ ช่วงเวลาเดียวกันจำนวนผู้ป่วยลดลงร้อยละ 28 หรือ 0.71 เท่า  มีผู้ป่วยเสียชีวิต 16 ราย โดยแนวโน้มการระบาดดีขึ้น พบผู้ป่วยต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากมีการรณรงค์ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค บวกมาตรการ  5 ส. อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งรัฐเอกชน และประชาชน ตามแนวทางประชารัฐ โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่  กรุงเทพมหานคร พบว่าการควบคุมป้องกันโรคทำได้ดีขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือ การเข้าสู่ฤดูฝนช้า และสายพันธุ์โรคไข้เลือดออกไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา

นพ.โสภณ กล่าวอีกว่า สำหรับการกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออก ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ 10-14 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 82.30 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ กลุ่มอายุ 5-9 ปี  เป็นนักเรียนร้อยละ 42  ภาคกลางมีผู้ป่วยสูงที่สุด 8,512 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยในกรุงเทพมหานคร 3,667 คน  รองลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,233 คน  ภาคใต้ 2,940 คน และภาคเหนือ 2,935 คน อย่างไรก็ตาม กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ หน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง รณรงค์มาตรการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ

Advertisment

“ขณะนี้ไทยเข้าสู่ฤดูฝน โรคไข้เลือดออกจะยังคงเสี่ยงที่จะระบาดได้ตลอด 3 เดือนในช่วงฤดูฝนนี้ ขอความร่วมมือประชาชน ดูแลป้องกันตัวเองไม่ให้ป่วย คือ ทายากันยุง นอนในมุ้ง ป้องกันไม่ให้เสียชีวิต คือ เมื่อป่วยมีไข้สูง สงสัยโรคไข้เลือดออกให้รีบไปพบแพทย์ ไม่มียุงด้วยการไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย คือ เก็บเศษภาชนะที่มีน้ำขัง ในบ้านและบริเวณบ้าน” นพ.โสภณ กล่าว

 

Advertisement
Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image