คพ.ฟื้นฟูห้วยคลิตี้ส.ค.นี้ เร่งให้เสร็จภายใน 1 พันวัน ได้ราคากลาง 582 ล้านบาท

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้ลงสำรวจพื้นที่ลำห้วยคลิตี้ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่ว ทั้งในน้ำ ในดิน สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ รวมถึงพืชผัก จากกรณีโรงแต่งแร่ปล่อยสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตี้ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก จึงได้เตรียมดำเนินการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ โดยได้ทำการว่าจ้างทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาช่วยในการลงพื้นที่สำรวจ วิเคราะห์ และดำเนินงานก่อสร้างตามหลักวิชาการ

นายวิจารย์ กล่าวว่า โครงการฟื้นฟูนี้จะทำการประกวดราคาจัดจ้างหาองค์กรเข้ามาดำเนินงานก่อสร้างฟื้นฟู มีการสรุปราคากลางอยู่ที่ 584 ล้านบาทในงบประมาณ 3 ปี (2559-2561) โดยใช้วิธีการจัดจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรับเอกสารข้อเสนอทางเทคนิค และราคา โดยจะสิ้นสุดภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 (วันนี้) และจะพิจารณาผลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนสิงหาคม 2559

“คพ.ได้วางแผนการดำเนินการ ซึ่งจะประกอบด้วย 1.ให้ผู้รับจ้างทำการลงสำรวจพื้นที่ วางแผนกำหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายในเดือนสิงหาคม 2.ทำหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยพร้อมองค์ประกอบตามหลักวิชาการ เริ่มประมาณเดือนสิงหาคม 2559 3.ขุดลอกตะกอนปนเปื้อนด้วยการดูดตะกอน เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน 2560 4.ก่อสร้างฝายดักตะกอนใหม่ 2 แห่ง ที่จากเดิมมีอยู่แล้ว 2 แห่ง เริ่มประมาณเดือนธันวาคม 2559 และ 5.ดำเนินการฟื้นฟูบริเวณรอบโรงแต่งแร่เดิมที่มีการปนเปื้อนค่อนข้างสูง เริ่มประมาณเดือนพศจิกายน 2560” นายวิจารย์กล่าว

นายวิจารย์ กล่าวว่า เนื่องจากพื้นที่ลำห้วยคลิตี้เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ส่วนใหญ่พื้นที่ป่าสงวน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ด้วย จึงต้องทำเรื่องขอใช้พื้นที่จึงต้องขอตามกฎหมาย ถึงแม้โครงการนี้จะไม่ตัดไม้ก็ตาม แต่ต้องเข้าไปสำรวจ ซึ่งการสำรวจนั้นทางคพ. ร่วมกับกรมป่าไม้ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาญจนบุรี โดยตอนนี้ใกล้จะแล้วเสร็จแล้ว เหลือพื้นที่โรงแต่งแร่ที่เป็นเขตของ ส.ป.ก. ตอนนี้อยู่ในระหว่างการขออนุญาต

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon