แอพพ์ใหม่ ‘PROTECT-U’ คุ้มครอง ‘เหยื่อค้ามนุษย์’

แอพพ์ใหม่ ‘PROTECT-U’ คุ้มครอง ‘เหยื่อค้ามนุษย์’

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังเปิดตัวโมบายแอพพลิเคชั่น “PROTECT-U” ว่า พม.ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น “PROTECT-U” โดยได้รับความร่วมมือจากทีมอาจารย์และนักพัฒนาระบบ สำนักนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เพื่อเป็นช่องทางการแจ้งเหตุและการช่วยเหลือคุ้มครองที่หลากหลายแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงบุคคลที่พบเห็นเหตุการณ์ค้ามนุษย์ เพื่อการช่วยเหลือคุ้มครองได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญสำหรับการแจ้งเหตุการณ์นอกเหนือจากช่องทางอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว ทั้งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ และเครือข่ายองค์กรอื่นๆ รวมถึงสายด่วน พม.1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ในแอพพ์ยังมีการนำแบบแจ้งสิทธิ 7 ภาษา ประกอบด้วย อังกฤษ เมียนมา เขมร ลาว เวียดนาม จีน และไทย สำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทำให้สามารถรับทราบสิทธิด้วยภาษาตนเองได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม รวมถึงการนำผลิตภัณฑ์จากการฝึกอาชีพหรือกิจกรรมอาชีวบำบัดของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสถานคุ้มครองต่างๆ มาจำหน่าย เพื่อเป็นอีกช่องทางในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้เสียหาย ระยะต่อไปมีแผนพัฒนาให้รองรับระบบการสื่อสาร 4 ภาษา ได้แก่ ไทย เมียนมา เขมร และลาว โดยใช้งานล่ามแปลภาษาที่สามารถสื่อสารระหว่างกันได้โดยตรงระหว่างผู้ขอใช้งานและล่ามที่ขึ้นทะเบียนในระบบ ในลักษณะเดียวกับการใช้งาน GRAB TAXI เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายปรเมธี กล่าวด้วยว่า สำหรับความคืบหน้าการจัดทำร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี 2562 หรือทิปรีพอร์ต ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) และได้จัดส่งร่างเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา คาดว่าจะจัดส่งให้สหรัฐอเมริกาได้ภายในปลายเดือนมกราคมนี้ ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาที่สหรัฐกำหนดไว้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ขณะนี้ก็มีการรวบรวมข้อมูลประเด็นต่างๆ ที่อาจจะมีเพิ่มเติมเพื่อจัดทำเสนออีกครั้งภายในเดือนมีนาคม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon