‘ยุพา ล่ำซำ’ แม่มาดามแป้ง ได้รับคัดเลือกจาก พม. รางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ปี 2562

นางยุพา ล่ำซำ (กลาง)

‘ยุพา ล่ำซำ’ แม่มาดามแป้ง ได้รับคัดเลือกจาก พม. รางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ปี 2562

แม่มาดามแป้ง – เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี กล่าวในการเป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2562 เนื่องในวันปกรณ์ 2563 ความตอนหนึ่งว่า ยุคสังคมดิจิทัลในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมอย่างก้าวกระโดดและพลิกผัน มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลายมิติ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท้าทายต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก

งานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาระบบ ปรับกระบวนทัศน์ รูปแบบ วิธีการทำงาน และสร้างนวัตกรรมของระบบการคุ้มครองทางสังคม โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันกับสถานการณ์ของปัญหาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนระบบการคุ้มครองทางสังคมของประเทศไทย สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียมกัน อันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่เพิ่มเพื่อน

 

 

ขณะที่ นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กล่าวว่า การประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นเริ่มขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2523 และจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 39 เพื่อสดุดีและเผยแพร่เกียรติคุณของศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ที่มีความทุ่มเทในการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนให้ได้รับการยกย่องและเชิดชูผู้ที่ได้สร้างผลงานดีเด่นในวงการสังคมสงเคราะห์

ซึ่งปีนี้มีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณรวมในปีนี้ 13 ราย ดังนี้ ประเภทนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพดีเด่น ได้แก่ ศาสตราจารย์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ, นางสาวกฤษณา จุลสงค์, นางสาวพรรณิกา ปัญญานาค และ นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ได้แก่ นางสาววรรณวนัช กันพรม และประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัครดีเด่น ได้แก่ นายจิรพัฒน์ ปุณยวุฒิวาณิชย์, นายพรหมมา กิที, นางยุพา ล่ำซำ นายฉายวิชญ์ สุจริตกุล, นางเรวดี กล่ำศิริ, นางประนอม เกตุวรภัทรา และนายศักดา สัจจะมิตร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วน นางยุพา ล่ำซำ ซึ่งได้รับประกาศเกียรติคุณประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัครดีเด่น มีครอบครัว เช่น โพธิพงษ์ ล่ำซำ สามี พร้อมลูกๆ เช่น สาระ ล่ำซำ, มาดาม แป้ง-นวลพรรณ ล่ำซำ มาร่วมแสดงความยินดีอย่างชื่นมื่น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้SUSCO SMART MEMBER ฉลองครบรอบ 3 ปี รับคะแนนคูณ 2
บทความถัดไป“หมวดเจี๊ยบ” แนะ “ประยุทธ์” โชว์สปิริตออกจากบ้านหลวงในค่ายทหาร