‘พม.’ ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน ‘สังคมสูงวัย’ ให้คนไทยอายุยืน

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์

‘พม.’ ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน ‘สังคมสูงวัย’ ให้คนไทยอายุยืน

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน ครั้งที่ 2/2563 ว่าตามที่ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. ได้พิจารณาเห็นว่าประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์และกฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุมาสักระยะหนึ่ง แต่อาจยังไม่มีความก้าวหน้าในทางปฏิบัติ จึงสั่งการให้ตั้งคณะทำงานนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมนั้น คณะทำงานให้ความสำคัญ 4 มิติที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุคือ สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยพยายามสกัดออกมาว่ามีอะไรที่ต้องทำบ้าง ในการขับเคลื่อนสังคมสูงวัย

อธิบดี ผส.กล่าวอีกว่า พบว่าต้องทำใน 4 เรื่องคือ ตัวบุคคล องค์กร สร้างเครือข่าย สร้างระบบบริหารจัดการ อย่างเรื่องบุคคล ทำอย่างไรที่คนไทยจะมีความเข้าใจและตระหนักการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ตั้งแต่การเตรียมและวางแผนสุขภาพ การเงินและออม และเป็นเรื่องของคนทุกช่วงวัย เพื่อลดภาวะการเจ็บป่วยและพึ่งพึงในอนาคต ซึ่งกำลังเป็นปัญหาของผู้สูงอายุหลายคน โดยอาจสอนและแนะนำผ่านระบบการศึกษาตั้งแต่วัยเด็ก ขณะที่เรื่ององค์กร เรามุ่งไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนแนะนำดูแลเรื่องสังคมสูงวัย อย่างไรก็ตาม ต้องถือว่าขณะนี้คณะทำงานได้สกัดเรื่องที่ต้องทำออกมาหมดแล้ว เหลือเพียงศึกษาหาแนวทางว่าจะทำให้เกิดการปฏิบัติได้อย่างไร ก่อนรับฟังเสียงผู้เกี่ยวข้อง แล้วเสนอให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี พิจารณาภายในปีนี้ เพื่อทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จริงต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon