กรมควบคุมโรค ตรวจคัดกรอง “โควิด-19” ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ‘พระภิกษุสงฆ์’

กรมควบคุมโรค ตรวจคัดกรอง “โควิด-19” ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ‘พระภิกษุสงฆ์’

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล เข้าพบท่านเจ้าคุณ พระมหานายก ผู้แทนจากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

เพื่อถวายความรู้การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงจะเข้าสู่ฤดูฝน และนำร่องฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้กับพระเถระผู้ใหญ่ พระภิกษุสงฆ์ ผู้ดูแลอาราม

และประชาชนกลุ่มเสี่ยง รวมจำนวน 200 ราย รวมทั้งตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก โดยเก็บสิ่งส่งตรวจ จำนวน 168 ตัวอย่าง (พระเถระผู้ใหญ่และพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 60 รูป และฆราวาส 108 ราย)

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า ในปีนี้ กรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อให้บริการประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงฟรี ได้แก่ 1) หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2) เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน 3) ผู้มีโรคเรื้อรัง

ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 4) บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6) โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และ 7) โรคอ้วน (น้ำหนัก>100 กิโลกรัม หรือ BMI>35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

เพื่อเป็นการป้องกันและลดความรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โดยเริ่ม 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2563 ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

  
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ได้แก่ ทีมสมาคมเทคนิคการแพทย์ นำโดย ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท

และทีม ศ.นพ.วิปร วิประกษิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม และเป็นตัวแทนกลุ่ม SOS to Medical Staff in COVID–19 Fight ตามโครงการ “หมอช่วยเรา เราช่วยหมอ” มอบตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยแสง UVC ผลิตโดยบริษัท รีเทลบิซิเนส โซลูชั่นจำกัด จำนวน 2 เครื่อง

โดยแสดงความจำนงให้กับกรมควบคุมโรค 1 เครื่อง และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งตู้อบนี้สามารถฆ่าเชื้อหน้ากาก N95 และหน้ากากอนามัยด้วยแสง UVC นับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ สามารถนำหน้ากากดังกล่าวกลับมาใช้ซ้ำได้ใหม่อีกถึง 20 ครั้ง

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ขยายผลสอบ เหตุปะทะหนองจิก อาวุธเชื่อมโยงไฟใต้หลายคดี-ยิงเหยื่อ42ราย 3คนร้ายมีหมายจับนับสิบ
บทความถัดไปลมพายุโหมกระหน่ำ พัดหลังคาปั๊ม ปลิวถล่มกองกับพื้น ทับร่างคนงานดับ 1