กรมควบคุมโรคแจง ยกเลิกประเทศกลุ่มเสี่ยง พิจารณาตามเกณฑ์ ย้ำยังปิดช่องทางเข้า-ออก

กรมควบคุมโรค แจงยกเลิกประกาศท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคโควิด 19 จีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และสาธารณรัฐเกาหลี กก.วิชาการ พิจารณาตามเกณฑ์ และตอนนี้ยังปิดช่องทางเข้าออก ประชาชนมั่นใจได้

พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการด้านวิชาการ ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ให้ข้อมูลว่า

การพิจารณาการประกาศท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2563 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ที่ประชุมคณะกรรมด้านวิชาการ มีมติ เห็นชอบในการเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยกเลิกประกาศท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จำนวน 2 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีเกณฑ์ในการยกเลิกประกาศ ดังนี้

Advertisement

1.1 เป็นท้องที่ที่พบผู้ติดเชื้อที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศไม่เกิน 20 ราย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันที่ผ่านมา ซึ่งบ่งบอกถึงการควบคุมการระบาดของประเทศนั้นๆ ได้
1.2 เป็นท้องที่ที่มีความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ทั้งนี้ให้ทีมเลขาฯ ตรวจสอบข้อมูลสถานการณ์ของทั้งสองประเทศ และประเทศอื่นๆ อีกครั้ง และพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อเข้าได้กับเกณฑ์ที่กำหนด สามารถทำข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เลย

สำหรับประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายนเป็นต้นมา มีการรายงานผู้ป่วยรายใหม่น้อยกว่า 12 รายต่อวัน ยกเว้นวันที่ 29 เมย.2563 ที่เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากต่างประเทศจำนวน 21 ราย ในประเทศ 1 ราย

Advertisement

ส่วนประเทศเกาหลี ตั้งแต่วันที่ 20 เมย. เป็นต้นมามีผู้ป่วยต่ำกว่า 14 ราย เพิ่งมามีเหตุการระบาดกรณีสถานบันเทิงย่านอิแทวอน โดยมีผู้ป่วย 20-30 กว่ารายต่อวัน อันเนื่องมาจากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกด้วยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

สำหรับ มาเก๊าไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ตั้งแต่วันที่ 9เมย.เป็นต้นมา ส่วน ฮ่องกง มีผู้ป่วยรายใหม่ ต่ำกว่า 5 รายต่อวันตั้งแต่ 12 เมย.เป็นต้นมา

ในขณะที่ อิตาลี มีผู้ป่วยรายใหม่มากกว่า 900 รายต่อวัน ตลอดเดือนเมษายนและพฤษภาคม บางวันมีมากถึง 1,300 กว่าราย ส่วน อิหร่าน มีผู้ป่วยรายใหม่มากกว่า 800 ราย ตลอดเดือนเมษายนและพฤษภาคม บางวันมีมากถึง 1,200 รายต่อวัน

สำหรับประเทศพม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย (มีรายงานการเดินทางผ่านประเทศเพื่อนบ้าน) ยังไม่ประกาศยกเลิก เนื่องจากมีด่านพรมแดนทางบก ซึ่งยังมีการเดินทางเข้าออกเป็นประจำ และอาจมีการลักลอบเดินทางผ่านพรมแดนตามธรรมขาติ ถึงแม้บางประเทศไม่มีผู้ป่วยรายใหม่แต่ก็มีความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

อย่างไรก็ตาม ประกาศดังกล่าวจะไม่ส่งผลให้มีการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศไทยกับประเทศทั้งสอง และ 2 เขตบริหารพิเศษตามประกาศ หรือเป็นไปโดยไม่มีการควบคุม เนื่องจากขณะนี้ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศยังถูกกำกับด้วยมาตรการตาม พรก.ฉุกเฉิน และ ยังไม่มีสายการบินที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการขนส่งคนระหว่างประเทศดังกล่าว

ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ยังคงดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้น หากมีข้อสงสัย หรือต้องการคำปรึกษา สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image