ดันรักษาภาวะมีบุตรยากเข้า’เมดิคัล ฮับ’รับทัวร์จีน ดึงคลินิกเฉพาะทาง65แห่งร่วม

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า ที่คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน Medical and Wellness Tourism มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ความพร้อมในการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์รองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน เนื่องจากรัฐบาลจีนมีนโยบายส่งเสริมให้ประชากรมีบุตรได้มากกว่า 1 คน

นพ.ธงชัยกล่าวอีกว่า หลังจากนี้ สบส.จะทำหนังสือเชิญชวนสถานพยาบาลเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 จำนวน 65 แห่ง ที่มีศักยภาพและมีความพร้อม ซึ่งบางแห่งได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลเจซีไอ (Joint Commission International: JCI) โดยให้สถานพยาบาลที่สนใจเข้าร่วมโครงการแจ้งจำนวนผู้ใช้บริการย้อนหลัง 3 ปี ให้ สบส.เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน

“จะมีการประชุมเพื่อกำหนดประเภทการให้บริการที่สามารถให้บริการได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบหรือกฎหมาย ซึ่งเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์มีหลายประเภท เช่น การทำกิ๊ฟต์ (Gamete Intrafallopian Transfer: GIFT) การผสมเทียม (Intrauterine Insemination: IUI) ไอวีเอฟ (In Vitro Fertilization: IVF) และอิ๊กซี่ (Intracytoplasmic Sperm Injection: ICSI) รวมทั้งการให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทนหรือที่รู้จักคือการอุ้มบุญ เป็นต้น หลังจากนั้น สบส.จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้รับบริการชาวจีน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ช่องทางเช่นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศจีน และช่องทางอื่นๆ ต่อไป” นพ.ธงชัยกล่าว และว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจำนวนมากขึ้นทุกปี รายงานของกรมการท่องเที่ยวในปี 2558 พบว่า มีจำนวนกว่า 8 ล้านคน มากเป็นอันดับ 1 จากนักท่องเที่ยวทั้งหมดกว่า 40 ประเทศ ที่เดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ 29 ล้านคน และคาดว่าในปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนจะเพิ่มมากขึ้น โดยในรอบ 4 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนมกราคม–เมษายน มีกว่า 3 ล้านคน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon