นิพนธ์ ควงผู้ว่าฯประปานครหลวง-ผอ.องค์การจัดการน้ำเสีย ลุยชุมชนบางกอกน้อย มอบเครื่องเติมอากาศบำบัดน้ำเสีย

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน  เวลา 09.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าวัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธาน “ส่งมอบเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยบำบัดน้ำเสียชุมชน” ของการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วย นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นายชีระ วงศ์บูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย(อจน.) ร่วมส่งมอบนวัตกรรมเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยบำบัดน้ำเสียชุมชน จำนวน 8 เครื่องให้แก่คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล และนายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยเป็นตัวแทนในการรับมอบ

นายนิพนธ์ กล่าวว่า “การประปานครหลวง (กปน.) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการผลิตน้ำประปาที่สะอาดสามารถนำไปใช้อุปโภคและบริโภค ได้อย่างสะอาดปลอดภัย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)ให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ นอกเหนือจากการให้บริการน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย และเพียงพอแล้ว การดูแลชุมชนโดยรอบสถานประกอบการก็เป็นสิ่งที่การประปานครหลวงให้ความสำคัญเสมอ กปน.ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเละแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคูคลองชุมชนให้อยู่ในคุณภาพน้ำที่ดี โดยมีองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนารูปแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ร่วมกับประชาชน ชุมชนได้เป็นอย่างดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของทุกคนในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียได้ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแล รักษา เกิดความตระหนักรู้ หันมาใส่ใจ และฟื้นฟูคูคลองในพื้นที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำได้ในอนาคต

ในครั้งนี้กปน.ได้มอบเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยบำบัดน้ำเสียชุมชน ซึ่งเป็นผลงานการประดิษฐ์ของพนักงานการประปานครหลวง ซึ่งได้นำนวัตกรรมเละความเชี่ยวชาญมาสร้างความสุขให้พี่น้องประชาชนชาวบางกอกน้อยทั้งหมด จำนวน 8 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 5 เครื่องบริเวณคลองวัดไชยทิศ และอีก 3 เครื่องติดตั้งบริเวณคลองบางบำหรุ ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่อง โดยในอนาคตจะมีการขยายพื้นที่ต่อไปให้ครอบคลุมทั่วทุกชุมชนอื่นต่อไปครอบคลุมเขตพื้นที่การให้บริการของการประปานครหลวง

ทั้งนี้เครื่องเติมอากาศของกปน.จะช่วยพื้นฟูสภาพแวดล้อมและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พี่น้องประชาชน และขอฝากให้พี่น้องชาวบางกอกน้อย ร่วมกันดูแลรักษาเครื่องเติมอากาศฯ ให้ใช้งานได้ยาวนาน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวบางกอกน้อยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon