พัฒนานวัตกรรมดูแลคนพิการ-ผู้สูงอายุ

พัฒนานวัตกรรมดูแลคนพิการ-ผู้สูงอายุ

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ระหว่าง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ว่า รัฐบาล มุ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตและการลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันไทยมีกลุ่มผู้สูงอายุ มีจำนวน 12 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 18 ของประชากรทั้งหมด และปี 2564 จะเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ คือ มีผู้สูงอายุถึง ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ขณะที่ กลุ่มคนพิการ มีจำนวน 2,030,800 คน และในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุถึง ร้อยละ 53.71 ของจำนวนคนพิการทั้งหมด ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าในอนาคตกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ มีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยและความพิการหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สูง จึงต้องมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยดูแล และเพิ่มคุณภาพชีวิต

นายจุติกล่าวอีกว่า จึงต้องเอ็มโอยูเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเป็นรูปธรรม โดยระยะแรก จะมีการนำวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้นำร่องในหน่วยงานสังกัด พก. และ ผส. อาทิ รถเข็นคนพิการแบบปรับยืน โดยไม่ใช้ไฟฟ้า, เตียงพลิกตะแคงตัวพร้อมเบาะ และระบบหุ่นยนต์ เคลื่อนที่ลำเลียงยา และเวชภัณฑ์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ปชป. โต้ ข่าว พรรคดัน “ตั๊น จิตภัสร์” นั่งรมช.ศึกษาฯ แทน “คุณหญิงกัลยา”
บทความถัดไป‘บิ๊กแดง’ น้ำตาคลอ เตือน น.ศ.ใช้วาจามิบังควร ย้ำทุกคนอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภาร (ชมคลิป)