ลูกจ้างเฮ! ประกันสังคม ลดเก็บเงินสมทบ ก.ย.-พ.ย. เหลือ 2%

ลูกจ้างเฮ! ประกันสังคม ลดเก็บเงินสมทบ ก.ย.-พ.ย. เหลือ 2%

เมื่อวันที่ 11 กันยายน กระทรวงแรงงาน ได้ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 โดยมีเนื้อหาส่วนหนึ่งดังนี้

1.ให้นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ได้รับการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมประจำงวดเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ถึง พฤศจิกายน 2563 และให้ส่งเงินสมทบในอัตราฝ่ายละร้อยละสองของค่าจ้างของผู้ประกันตน

2.ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้รับการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมประจำงวดเดือนกันยายน พ.ศ.2563-พฤศจิกายน 2563 โดยให้ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละเก้าสิบหกบาท

3. ในกรณีที่มีการส่งเงินเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตน ยื่นคำร้องขอรับเงินในส่วนเกินคืนได้ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

ที่มา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘วรรณสิงห์’ ชี้ ถ้าการเมืองดี แก้ปมสิ่งแวดล้อม ‘ไม่เหนื่อยขนาดนี้’
บทความถัดไป‘หมอทศพร’ โต้ ‘แก้วสรร’ มธ.เป็นของทุกคน ไม่ใช่ของศิษย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง