นายกเหล่ากาชาดพิจิตร นำทีมเยี่ยมพร้อมช่วยเหลือ 2 ผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร นายธงชัย ขิมมากทอง นายอำเภอวังทรายพูน ปลัดอำเภอวังทรายพูน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร กิ่งกาชาดอำเภอวังทรายพูน แม่บ้านมหาดไทย ฯลฯ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือบ้านผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง
รายนางสาวสไว ราชสนิท บ้านเลขที่ 238/1 หมู่ 9 บ้านโคกขวาง ต.หนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
ทั้งนี้ นางสาวสไวเป็นผู้ป่วยติดเตียง และทางครอบครัวมีฐานะยากจน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร มอบเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้พิการ จำนวน 1,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 1 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและกล่าวให้ขวัญกำลังใจ

ต่อมาได้ยี่ยมและให้ความช่วยเหลือ นางสาวสมัย แก้วสวาส บ้านเลขที่ 26 หมู่ 7 บ้านเขาพนมพา ต.หนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
ทั้งนี้ นางสาวสมัย แก้วสวาส เป็นผู้ป่วยติดเตียง พิการทางการได้ยิน และทางครอบครัวมีฐานะยากจน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร มอบเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้พิการ จำนวน 1,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 1 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและกล่าวให้ขวัญกำลังใจ

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image