เช็กเลย ขั้นตอนยื่นรับเงินชดเชยว่างงานประกันสังคมจากเหตุโควิด

เช็กเลย ขั้นตอนยื่นรับเงินชดเชยว่างงานประกันสังคมเหตุโควิด

เมื่อวันที่ 14 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจอีกครั้ง และล่าสุดเพจเฟซบุ๊กสำนักงานประกันสังคมออกมาเผยขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิกรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19

โดยนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิดังกล่าวไม่ซับซ้อน เพียงแค่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนในแบบ (สปส.2-01/7) กรณีว่างงาน พร้อมเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ แล้วส่งให้นายจ้างบันทึกข้อมูล ในระบบ e-Service (www.sso.go.th) และนำส่งแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) ของลูกจ้าง ส่งไปยังสำนักงานประกันสังคม ในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ภายใน 3 วัน ทำการ เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้รับข้อมูลของนายจ้างถูกต้องครบถ้วนแล้วจะทำการอนุมัติจ่ายรอบแรก เงินเข้าบัญชีผู้ประกันตนภายใน 5 วันทำการ ส่วนที่เหลือจะโอนเข้าบัญชีทุกสิ้นเดือนจนครบ สำหรับกรณีที่เงินไม่เข้าบัญชีภายในกำหนด ขอให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านยื่นเอกสาร หรือโทรสายด่วน 1506 เพื่อดำเนินการแก้ไขทันที

“การยื่นขอรับสิทธิกรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย สำนักงานประกันสังคม จึงกำหนดให้นายจ้างยื่นแบบคำขอขอรับประโยชน์ทดแทนของลูกจ้าง ผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานฯ กรณีนายจ้างยังไม่ได้สมัครใช้งาน e-Service สามารถสมัครใช้งานได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม ก่อนดำเนินการยื่นแบบขอรับสิทธิผ่านระบบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 หรือสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่นายจ้างตั้งอยู่”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon