สวนดุสิตโพล เผยคนไทยหนุนเปิดบ่อนถูกกฎหมาย ชี้ช่วยรัฐมีรายได้ บางส่วนห่วงมอมเมา ปชช.

สวนดุสิตโพล เผยคนไทยหนุนเปิดบ่อนถูกกฎหมาย ชี้ช่วยรัฐมีรายได้ บางส่วนห่วงมอมเมา ปชช. ไม่สนใจเล่น

จากกรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลายครั้งพบว่าบ่อนพนันเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ของการแพร่เชื้อ ทำให้เกิดกระแส วิพากษ์วิจารณ์ในหลากหลายมุมมอง ไม่ว่าจะเป็นควรกวดขันไม่ให้มีบ่อนผิดกฎหมาย หรือควรมีการเปิดบ่อนอย่างถูกกฎหมาย เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “การเปิดบ่อนพนัน” จำนวนทั้งสิ้น 1,929 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 27 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2564 สรุปผลได้ ดังนี้

1.ประชาชนให้ความสำคัญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากกรณีใดบ้าง
อันดับ 1 การลักลอบเข้าเมืองของแรงงานเถื่อน 92.55%
อันดับ 2 บ่อนการพนันผิดกฎหมาย 86.30%
อันดับ 3 สถานบันเทิง 63.36%
อันดับ 4 ปาร์ตี้สังสรรค์ของดาราคนดัง 61.84%
อันดับ 5 การไปเที่ยวในที่คนพลุกพล่าน 60.58%

2.การเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมาย จะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคระบาดต่างๆ ได้หรือไม่
อันดับ 1 ช่วยไม่ได้ 51.63%
อันดับ 2 ช่วยได้ 30.12%
อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 18.25%

3.’ผลดี-ผลเสีย’ ของการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมาย คือ
อันดับ 1 รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี 81.97% 1 เป็นหนี้ คนไม่ทำงาน เป็นภาระให้ครอบครัว 69.22%
อันดับ 2 ลดปัญหาเรื่องการรีดไถ เก็บส่วย มาเฟีย ฯลฯ 62.15% 2 มอมเมาประชาชน 63.27%
อันดับ 3 ควบคุมดูแลได้ง่าย 58.04% 3 เยาวชนเห็นแบบอย่างที่ไม่ดี 61.79%

4.ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่? หากจะมีการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศไทย
อันดับ 1 เห็นด้วย 50.70%
อันดับ 2 ไม่เห็นด้วย 36.70%
อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 12.60%

5.ถ้าประเทศไทยเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมาย ประชาชนสนใจจะไปใช้บริการหรือไม่
อันดับ 1 ไม่สนใจ 83.14%
อันดับ 2 สนใจ 16.86%

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบุว่า จากกรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามสถานที่ต่างๆ ประชาชนให้ความสำคัญกับกรณีการแพร่ระบาดจากการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานเถื่อนมากที่สุด ที่จำนวนร้อยละ 92.55 รองลงมาคือ การแพร่ระบาดจากบ่อนการพนันผิดกฎหมาย ร้อยละ 86.30 นอกจากนี้ ยังมองว่าการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมายนั้นไม่ช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ได้ ที่จำนวนร้อยละ 51.63 และเห็นว่าช่วยได้ ที่ร้อยละ 30.12

ด้านผลดีของการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมาย คือ ทำให้รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี ร้อยละ 81.97 ส่วนผลเสียคือ เป็นหนี้ คนไม่ทำงาน เป็นภาระให้ครอบครัว ร้อยละ 69.22 ขณะที่ภาพรวมเห็นด้วยหากจะมีการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศไทย ร้อยละ 50.70 แต่ไม่สนใจไปใช้บริการ ร้อยละ 83.14

นางสาวพรพรรณระบุอีกว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นกระแสที่ถกเถียงกันในสังคมมาช้านานสำหรับประเด็นการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศไทย แม้ผลสำรวจจะเห็นด้วยกับการเปิดบ่อนการพนันอย่างถูกกฎหมาย แต่ก็ต้องมีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบคอบ คำนึงถึงผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน ไม่เช่นนั้นก็อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องตามแก้กันอีกในอนาคต

ด้าน ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า จากปัญหาการลักลอบเล่นพนันในบ่อนต่างๆ จนเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยนั้น ส่งผลให้สังคมไทยตื่นตัวและเฝ้าจับตามองการรายงานสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากเป็นสิ่งที่ยากต่อการตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย เพราะผู้ติดเชื้อมักไม่ให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลเพราะกลัวความผิด ตลอดจนการตั้งข้อสงสัยต่อประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแล ดังนั้น จึงเป็นที่มาของคำถามเดิมที่ว่า ถึงเวลาหรือยังที่ควรมีการเปิดบ่อนพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศไทยเสียที

ทั้งนี้ จากผลสำรวจของสวนดุสิตโพลในประเด็นดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรเปิดบ่อนพนันที่ถูกกฎหมาย เนื่องจากเป็นการสร้างรายได้แก่ประเทศในการจัดเก็บภาษี ลดปัญหาการทุจริต การเก็บส่วย หรือมาเฟีย ตลอดจนทำให้ควบคุมได้ง่าย

แต่อย่างไรก็ตาม ภาครัฐก็ยังคงต้องไขข้อข้องใจแก่ประชาชน ถึงมาตรการในการป้องกันผลกระทบที่จะตามมาภายหลัง อาทิเช่น ปัญหาหนี้สิน การมอมเมาประชาชน ตลอดจนการเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อเยาวชน เป็นต้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon