โควิด สมุทรสาคร เริ่มลดลง วันนี้ป่วย 163 ราย สะสม 15,056 ราย

โควิด สมุทรสาคร เริ่มลดลง วันนี้ป่วย 163 ราย สะสม 15,056 ราย

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ รายงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) จ.สมุทรสาคร เมื่อเวลา 24.00 น.ของวันที่ 7 กุมภาพันธ์ จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 163 ราย โดยพบผู้ติดเชื้อจากการตรวจค้นหาเชิงรุก 31 ราย จำแนกเป็นคนไทย 6 ราย และคนต่างด้าว 25 ราย

ขณะที่พบจากการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลอีก 132 ราย จำแนกเป็นคนไทย 44 ราย และคนต่างด้าว 88 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดมีจำนวน 15,056 ราย เป็นคนไทย (ทั้งจากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 2,381 ราย และคนต่างด้าว (ทั้งจากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 12,675 ราย

ส่วนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ณ ปัจจุบัน จำแนกเป็น คนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษา 482 ราย ต่างด้าว 366 ราย และผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีกรวม 5,019 ราย เป็นคนต่างด้าวทั้งหมด ด้านผู้ที่รักษาหายจากโรงพยาบาลกับผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการจนครบกำหนดแล้วไม่พบเชื้อสามารถกลับบ้านได้รวมทั้งหมด 9,184 ราย นอกจากนี้ในส่วนของผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่ 5 ราย เป็นคนไทย 4 ราย และต่างด้าว 1 ราย

สำหรับการค้นหาเชิงรุก ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการค้นหาเชิงรุกทั้งหมด 1,754 ราย ยอดสะสมจากการดำเนินการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 164,186 ราย ผลการตรวจแลป (07 ก.พ.64) จำนวน 2,746 ราย พบเชื้อ 31 ราย ยอดสะสมจากการตรวจแลปรวมจำนวนทั้งสิ้น 154,070 ราย ยอดสะสมผู้พบเชื้อรวมจำนวนทั้งสิ้น 12,938 ราย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon