เล็งเพิ่มความเร็ว ออกบัตร “คนพิการ” ใช้ออนไลน์ รับทันทีหลังแพทย์รับรอง

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)

เล็งเพิ่มความเร็ว ออกบัตร “คนพิการ” ใช้ออนไลน์ รับทันทีหลังแพทย์รับรอง

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังประชุมหารือการปฏิรูปการออกบัตรประจำตัวคนพิการกับ นายไมตรี อินทุสุต คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ว่า พก.ได้หารือกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เพื่อร่วมกันหาแนวทางการออกบัตรคนพิการให้ครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อให้คนพิการไม่ตกหล่นรับสิทธิและสวัสดิการ จากปัจจุบันที่มียอดลงทะเบียนรับบัตรคนพิการประมาณ 2 ล้านกว่าคน แต่การสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่ามีคนพิการ 3 ล้านคนทั่วประเทศ

อธิบดี พก.กล่าวอีกว่า เบื้องต้นก็พยายามหาแนวทางให้คนพิการที่ยังไม่มาลงทะเบียน ให้มาลงทะเบียนมากขึ้น อย่างประเด็นคนพิการเดินทางไม่สะดวก จากระบบปัจจุบันที่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์รับรองความพิการ ก่อนนำเอกสารนั้นมาให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ออกบัตรให้ ซึ่งอาจทำให้ไม่สะดวก ขั้นตอนยุ่ง เอกสารเยอะ ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอพื้นที่ตัวอย่าง จ.พิษณุโลก ที่เวลาไปขอรับรองจากแพทย์ สามารถออกบัตรคนพิการได้เลย เพราะมีการเชื่อมต่อผ่านระบบออนไลน์มาที่ พมจ. ก็อาจขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป รวมถึงประเด็นตาบอดข้างเดียว ไม่สามารถขอบัตรคนพิการได้ ทำให้ตกหล่นสิทธิและสวัสดิการหลายอย่าง ก็เป็นสิ่งที่ พก.จะไปพูดคุยต่อ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image