กรมผู้สูงอายุ สั่งเฝ้าระวังพื้นที่บ้านบางแคเข้มข้น หลังโควิด-19 ระบาดพื้นที่ใกล้เคียง

บ้านบางแค

กรมผู้สูงอายุ สั่งเฝ้าระวังพื้นที่บ้านบางแคเข้มข้น หลังโควิด-19 ระบาดพื้นที่ใกล้เคียง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตามที่ มีการระบาดโควิด-19 เป็นจำนวนมากที่ตลาดบางแค ซึ่งถือเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงนั้น ดิฉันได้มีข้อสั่งการไปยัง ผอ.ศูนย์ฯ บ้านบางแค ให้ปฏิบัติมาตรการป้องกันตามแผนในระดับสูงสุด ทั้งด้านผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ และการติดต่อ ประสานงานกับ บุคคลภายนอกโดยงดกิจกรรมจากภายนอก การเข้าออก ปฏิบัติตามมาตราการเข้มข้น และงดเว้นการเดินทางของผู้สูงอายุ มีการทำความสะอาดอาคารสถานที่ฆ่าเชื้อโรค บริเวณจุดสัมผัสต่างๆ เว้นระยะห่าง ล้างมือ และใส่หน้ากากอนามัย โดยเคร่งครัด

อธิบดี ผส. กล่าวอีกว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว ได้มอบหมายให้ รองอธิบดี ผส.และ ผอ.ศูนย์ฯ บ้านบางแค ติดตามเฝ้าระวัง สถานการณ์โดยใกล้ชิด และเตรียมความพร้อม หากมีความจำเป็นต้องรับมือสถานการณ์ในระดับต่อไป โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานบริหาร และบริการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งรายงานอย่างต่อเนื่อง

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์
บ้านบางแค

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon