สถานการณ์จุดความร้อนทั้งประเทศวานนี้ มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง

สถานการณ์จุดความร้อนทั้งประเทศวานนี้ มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 879 จุด ภาคเหนือยังเป็นพื้นที่ที่มีจุดความร้อนมากที่สุด 390 จุด โดย 3 จังหวัดพบมากที่สุด ได้แก่ จังหวัด แม่ฮ่องสอน 122 จุด รองลงมาคือ เชียงใหม่ 48 จุด และ กำแพงเพชร 32 จุด ตามลำดับ ส่วนใหญ่พบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

สำหรับจุดความร้อนประเทศเพื่อนบ้านยังสูงอย่างต่อเนื่อง อันดับ 1 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ที่มีจุดความร้อนสูงถึง 5,072 จุด รองลงมาสาธารณรับประชาธิปไตยประชาชนลาว 2,179 จุด และราชอาณาจักรกัมพูชา 1,476 จุด ตามลำดับ ส่งผลให้พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านอาจได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองและหมอกควัน ที่ลอยข้ามแดนเข้ามาได้

ทั้งนี้ GISTDA ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image