ตร.จับมือกรมคุมประพฤติ นำผู้ถูกคุมฯทำงานบริการสังคม -เปิดตัวโครงการประชารัฐร่วมใจ ป้องกันภัย ​

ตร.จับมือกรมคุมประพฤติ นำผู้ถูกคุมประพฤติทำงานบริการสังคม -เปิดตัวโครงการประชารัฐร่วมใจ ป้องกันภัย

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. จับมือกับกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดย พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และเปิดตัวโครงการประชารัฐร่วมใจป้องกันภัยอาชญากรรม โดยการรวมพลคนคุมประพฤติกว่า 400 คน เดินรณรงค์แสดงพลังในการร่วมกันสอดส่อง ดูแลสังคมให้ปลอดจากอาชญากรรม ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
image

พล.ต.อ.จักรทิพย์กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีภารกิจหลักในการป้องกันและปราบปราบการกระทำผิดทางอาญา และรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนความปลอดภัยของประชาชน ได้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานภาคี ในการรองรับการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ของผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยจะมีการแจ้งแนวทางให้กับกองบัญชาการ กองบังคับการ และสถานีตำรวจทั่วประเทศ เพื่อการร่วมมือกับสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่ เพื่อร่วมกันกำกับดูแล และจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม อาทิ งานด้านประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำประชาชนผู้มาติดต่อ งานที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัย เช่น โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โครงการฝึกอบรมประชาชน รวมถึงงานชุมชนสัมพันธ์ การเดินรณรงค์เพื่อการป้องกันอาชญากรรม การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในสถานที่จราจรคับคั่ง และงานพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ สถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงในการก่ออาชญากรรม

image

พ.ต.อ.ณรัชต์เปิดเผยว่า การทำงานบริการสังคมเป็นมาตรการแก้ไขฟื้นฟูที่เปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดหรือผู้ถูกคุมความประพฤติสามารถทำงานช่วยเหลือสังคม โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน มุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้และสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้กับตนเอง รวมถึงการฝึกความมีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซึ่งความร่วมมือระหว่างกรมคุมประพฤติและ ตร.ในครั้งนี้ จะมีการกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ โดยสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศและกองบัญชาการ กองบังคับการหรือสถานีตำรวจในพื้นที่ ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ถูกคุมความประพฤติที่เหมาะสมในการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย โดยจะมีพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้กำกับ ดูแล บันทึก และประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้คำแนะนำของเจ้าพนักงานตำรวจอย่างใกล้ชิด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้freshket ตลาดสดออนไลน์สำหรับอาหาร(คลิป)
บทความถัดไปปฏิรูปการศึกษาแล้ว ปฏิรูปการลูกเสือด้วยครับ โดย จารึก อะยะวงศ์