“ดาว์พงษ์” เล็งคุย ก.การคลังยกเครื่องระเบียบให้ทุนเรียนต่อ “โท-เอก” เพิ่มเงื่อนไขเข้มกันหนีทุน

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า กรณีที่ ทพญ.ดลฤดี จำลองราษฎร์ อดีตอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ได้ทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา เมื่อจบแล้วไม่กลับมาชดใช้ทุนรัฐบาลตามสัญญานั้น ตนจะทบทวนเงื่อนไข และความเหมาะสมของการให้ทุนในด้านต่างๆ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส่งข้อมูลระเบียบการรับทุนพัฒนาอาจารย์มาให้พิจารณา พบว่ามีหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งระบุว่าการรับทุน และการชดใช้ทุนต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง (กค.) กำหนด ฉะนั้น จะไปหารือรายละเอียดร่วมกับ กค.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ ทพญ.ดลฤดีอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะต้องชำระเงินทุนคืนเป็นจำนวนมากกรณีที่ไม่กลับมาทำงานชดใช้ทุนนั้น มองว่ารัฐไม่ได้ต้องการเงิน แต่ต้องการบุคลากรที่จะกลับมาพัฒนาประเทศมากกว่า เรื่องที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นกรณีศึกษา ต่อไปต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับทุนให้มากขึ้น รวมถึง ดูวัตถุประสงค์ และเงื่อนไขการให้ทุนในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งเงื่อนไขจะต้องเข้มขึ้นอย่างแน่นอน คงปล่อยให้เหมือนเดิมไม่ได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon