สัพเพเหระคดี : อุบัติเหตุแล้วหนีมีโทษ

คุณเป็นสุขขับรถจักรยานยนต์คู่ใจแซงด้านซ้ายรถประจำทาง ขณะกำลังแซงขึ้นมาได้ เลยรถประจำทางไปราว 1 เมตร เกิดเสียหลักล้มลง รถประจำทางแล่นทับคุณเป็นสุขถึงแก่ความตายและรถจักรยานยนต์พัง

คุณจำนูญ พขร.รถประจำทาง ทิ้งรถหนีไปจากที่เกิดเหตุ แต่เข้ามอบตัวในภายหลัง

ต่อมาพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษคุณจำนูญตามประมวลกฎหมายอาญา 291 (ความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย) พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 (ขับรถโดยประมาทหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแด่บุคคลและทรัพย์สิน), มาตรา 78 (เมื่อเกิดเหตุแล้วไม่แสดงตัวและแจ้งเหตุต่อตำรวจที่ใกล้เคียงทันที)

คุณจำนูญให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า คุณจำนูญมีความผิดตามมาตรา 291 พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 43 (4), มาตรา 78 วรรคหนึ่ง เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิด รวมจำคุก 4 ปี 2 เดือน

คุณจำนูญอุทธรณ์

ศาลชั้นอุทธรณ์พิพากษาแก้โทษเป็นว่า ให้ลงโทษคุณจำนูญฐาน กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามมาตรา 291 จำคุก 2 ปี เรียงกระทงลงโทษตามมาตรา 91 แล้ว รวมเป็นจำคุก 2 ปี 2 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

คุณจำนูญฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่รถจักรยานยนต์ที่คุณเป็นสุขขับแซงรถยนต์โดยสารแล้วเสียหลักล้มลงอย่างกะทันหันหน้ารถยนต์โดยสารที่คุณจำนูญขับห่าง 1 เมตรเศษ เป็นระยะกระชั้นชิดจนเหลือวิสัยที่คุณจำนูญจะหยุดรถได้ทัน เป็นเหตุสุดวิสัยที่บุคคลในภาวะเช่นคุณจำนูญไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

การที่รถยนต์โดยสารที่คุณจำนูญขับแล่นทับคุณเป็นสุข จึงมิใช่เกิดจากความประมาทของคุณจำนูญ คุณจำนูญไม่มีความผิดตามมาตรา 291 และ พ.ร.บ.จราจรทางบกฯมาตรา 43 (4)

อย่างไรก็ตาม หลังจากเกิดเหตุแล้วคุณจำนูญหลบหนีไปโดยไม่ได้แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที คุณจำนูญจึงมีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 78 วรรคหนึ่ง

แม้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะไม่ใช่ความผิดของคุณจำนูญ แต่คุณจำนูญได้หลบหนีไปทันที แสดงให้เห็นถึงการไม่มีมนุษยธรรม ที่ศาลชั้นอุทธรณ์กำหนดโทษและไม่รอการลงโทษนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และขับรถโดยประมาทอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 และ พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 43 (4) ประกอบมาตรา 157

นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์นั่นคือ คุณจำนูญยังคงมีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 78 วรรคหนึ่ง ต้องโทษจำคุก 2 เดือน

(เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7143/2544)

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
มาตรา 78 ผู้ใดขับรถหรือขี่หรือควบคุมสัตว์ในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของ
ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้ขับขี่หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์หรือไม่ก็ตาม ต้องหยุดรถ หรือสัตว์ และให้ความช่วยเหลือตามสมควร และพร้อมทั้งแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อตำรวจที่ใกล้เคียงทันที กับต้องแจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยู่ของตนและหมายเลขทะเบียนรถแก่ผู้ได้รับความเสียหายด้วย

ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์หลบหนีไปหรือไม่แสดงตัวต่อตำรวจ ณ สถานที่เกิดเหตุ ให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้กระทำความผิดและให้ตำรวจมีอำนาจยึดรถคันที่ผู้ขับขี่หลบหนีหรือไม่แสดงตนว่าเป็นผู้ขับขี่ จนกว่าคดีถึงที่สุดหรือได้ตัวผู้ขับขี่ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่แสดงตัวต่อตำรวจภายในหกเดือนนับแต่วันเกิดเหตุ ให้ถือว่ารถนั้นเป็นทรัพย์สินซึ่งได้ใช้ในการกระทำความผิดหรือเกี่ยวกับการกระทำความผิด และให้ตกเป็นของรัฐ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ผู้ว่าแบงก์ชาติ เล็ง ศก.ฟื้นไตรมาส 1/66 แนะ ‘รัฐ-ธนาคาร-เอกชน’ ร่วมเสริมสภาพคล่องเอสเอ็มอี
บทความถัดไป‘ณัฏฐพล’ ยัน ผู้ลงทะเบียนหมอพร้อม กำหนดนัดเดือน มิ.ย. ‘ได้ฉีด’ ชี้ อปท.ขอซื้อวัคซีนทางเลือก รอ สธ.เสนอ