ประกาศอาณาเขต ‘เรือนจำชั่วคราวรังสิต’ ใช้พื้นที่คุมขังผู้ต้องขังใหม่ รับมือโควิดระบาด

ประกาศอาณาเขต ‘เรือนจำชั่วคราวรังสิต’ ใช้พื้นที่คุมขังผู้ต้องขังใหม่ รับมือสถานการณ์โควิดระบาด

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวรังสิต

เนื้อหาระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID- 19)กรมราชทัณฑ์จึงมีความจำเป็นในการจัดหาพื้นที่สำหรับคุมขังผู้ต้องขังเข้าใหม่ จึงกำหนดให้พื้นที่บางส่วนของสถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี เป็นเรือนจำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามภารกิจ และสามารถคุมขังผู้ต้องขังให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในมาตร 4 มาตรา 7 มาตรา 31 และมาตรา 76 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ประกอบข้อ 1 และข้อ 2 ของกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 จึงกำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราว ขึ้นที่ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา โดยเรียกชื่อว่า “เรือนจำชั่วคราวรังสิต” มีอาณาเขตตามแผนที่แนบท้ายประกาศนี้เพื่อดำเนินการตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์ โดยให้สังกัดเรือนจำอำเภอธัญบุรี จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

คลิกอ่านที่นี่

ทั้งนี้ในวันเดียวกันได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่องกำหนดอาณาเขตสถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon