ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อบังคับเรือนจำทหาร แก้ไขชั้นนักโทษ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อบังคับเรือนจำทหาร แก้ไขชั้นนักโทษ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเรือนจำ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2564 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเรือนจำให้สอดคล้องเหมาะสมยิ่งขึ้นอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเรือนจำทหารพุทธศักราช 2479 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเรือนจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 32 แห่งข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเรือนจำ พ.ศ.2545 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน ข้อ 32 นักโทษแบ่งเป็นชั้นๆดังต่อไปนี้ 32.1 ชั้นเยี่ยม 32.2 ชั้นดีมาก 32.3 ชั้นดี 32.4 ชั้นกลาง 32.5 ชั้นต้องปรับปรุง 32.6 ชั้นต้องปรับปรุงมาก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘มอสโตวอย’ ติดโควิดคนแรกของทัพรัสเซีย ถูกถอดชื่อชวดลุยยูโรแล้ว
บทความถัดไปตำรวจจับกุมผู้ต้องหาลักทรัพย์ ได้ของกลางอาวุธปืน ทองคำ เงินสด ทรัพย์สินอื่นอีกเพียบ