ธรรมศาสตร์อบรมเยาวชนกาญจน์ เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ธัญลักษณ์-สมฤทธิ์-อัครพงษ์-ปองขวัญ ร่วมเป็นวิทยากร

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเกียรติบัตรเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดขึ้น เพื่อให้ผู้นำเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมถึงประโยชน์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้ผู้นำเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนเยาวชน ญาติพี่น้อง นักเรียนนักศึกษาต่อไป และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเยาวชนจาก 3 โรงเรียนใน จ.กาญจนบุรี ประกอบด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี โรงเรียนวิสุทธรังษี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จำนวน 33 คนเข้ารับการอบรม โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านอาเซียนในมิติต่างๆ มาเป็นวิทยากร อาทิ น.ส.ธัญลักษณ์ วีระสมบัติ รอง ผอ.สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มธ., นายสมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการอิสระ,นายอัครพงษ์ ค่ำคูณ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ และ น.ส.ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นต้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon