เริ่มแล้ว ลงทะเบียน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จอง ‘ซิโนฟาร์ม’ ระยะที่ 1

เริ่มแล้ว ลงทะเบียน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จอง ‘ซิโนฟาร์ม’ ระยะที่ 1

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 1 สำหรับองค์กรและหน่วยงานเท่านั้น ผ่านระบบเว็บไซต์ออนไลน์ https://vaccine.cra.ac.th ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

โดยเมื่อเข้าไปที่ เว็บไซต์ดังกล่าวแล้วนั้น จะมีให้กดปุ่ม “สำหรับนิติบุคคล แจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรร วัคซีนโควิดตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม”

ซึ่งจะต้องแจ้งความประสงค์ประกอบด้วยคำถาม 6 หน้า และต้องกรอกให้ครบ มีรายละเอียดดังนี้

1. ข้อมูลบริษัทหรือหน่วยงาน (รับเฉพาะการแสดงความประสงค์ของนิติบุคคลเท่านั้น) พร้อมแนบเอกสารรับรอง หรือเอกสารจดทะเบียนบริษัท หุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ

2. ข้อมูลผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เจ้าของกิจการ กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันกระทำการแทน (คนที่ 1) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต

3. ข้อมูลผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เจ้าของกิจการ กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันกระทำการแทน (คนที่ 2) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต

4. ข้อมูลผู้ได้รับมอบหมายให้ติดต่อประสานงาน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต

5. ความจำเป็นในการขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก จำนวนและกลุ่มที่จะรับการฉีด

6. ข้อมูลโรงพยาบาลเพื่อรองรับการฉีดวัคซีน

กรุณาเตรียมไฟล์ที่ต้องอัพโหลดในรูปแบบ PDF หรือรูปภาพ ขนาดไม่เกิน 10 MB ดังนี้

– เอกสารรับรอง หรือเอกสารจดทะเบียนบริษัท หุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และอื่นๆ ที่ออกไว้ให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้มีอำนาจลงนาม
– สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต ของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เจ้าของกิจการ กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันกระทำการแทน
– สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตของผู้ได้รับมอบหมายให้ติดต่อประสานงาน

จากนั้นกด ถัดไป และกรอกข้อมูล ต่างๆ จนครบถ้วน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารวัคซีนตัวเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติและการจัดสรรโควต้าการกระจายวัคซีนตัวเลือก โดยใช้ระยะเวลา 5 วันทำการ นับจากวันที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์

คณะกรรมการบริหารวัคซีนตัวเลือก อนุมัติแจ้งจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร ระบบจะส่งอีเมล์แจ้งรหัสให้องค์กรหน่วยงานเข้าล็อกอิน เพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร วิธีการชำระเงิน รอบการจัดส่งวัคซีน และสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน ก่อนจะชำระเงิน ตามเงื่อนไข

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้นรข.ยึดกัญชาเกรดเอ 520 กก. มูลค่ากว่า 10 ล้าน นำเข้าช่วงพายุฝน หวัง จนท.สกัดกั้นยาก
บทความถัดไปไกรสรกับลูกชาย ทำบุญรำลึก 29 ปี พุ่มพวง ดวงจันทร์ ให้เลขแฟนๆ เฮทั่ววัด