ยังไม่ขยาย ‘เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด’ จ่ายถ้วนหน้า

ยังไม่ขยาย “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” จ่ายถ้วนหน้า

นางสุนี ไชยรส ผู้ประสานคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กแบบถ้วนหน้าสู่ความยั่งยืน กล่าวในการเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “พ.ร.บ.งบประมาณร่ายจ่ายปี 65 สวัสดิการเงินอุดหนุน เด็กเล็กแบบถ้วนหน้าอยู่ตรงไหน?” จัดโดย เครือข่ายเด็กเท่ากัน ว่า มติคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาและเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ประชุมถึง 2 ครั้งในปี 2563 เห็นชอบในหลักการและแนวทางจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 0-6 ปีแบบถ้วนหน้าในอัตรา 600 บาทต่อคนต่อเดือน เริ่มปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป

นางสุนี กล่าวอีกว่า ขณะที่งบประมาณปี 2565 สำหรับจัดสรรรเป็นเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)ได้รับอยู่ที่ 16,659 ล้านบาท เพิ่มเพียงเล็กน้อย จากที่ในปี 2564 ได้รับจัดสรร 13,404.3 ล้านบาท รองรับผู้มีสิทธิ์ 1.9 กว่าล้านคน จากจำนวนเด็ก 0-6 ปีในปี 2564 ที่มีอยู่ทั้งหมด 4.2 ล้านคน ยังเหลืออีกราว 2.3 ล้านคนที่ไม่ได้รับ สิ่งที่เราเสนอคือขอให้ได้สิทธิทั้งหมด 4.2 ล้านคน จะใช้งบประมาณ 30,500 ล้านบาท

ด้าน นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงข้อเสนอการจัดสรรเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบถ้วนหน้าว่า

แม้จะได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอจะจัดสรรได้แบบถ้วนหน้า เนื่องจากงบประมาณภาพรวมรัฐบาลจัดเก็บไม่ได้ทั่วถึงตามเป้าหมาย เบื้องต้น นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม.กำลังพูดคุยกับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลังและสำนักงบประมาณ ที่จะขอเพิ่มงบเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดให้ได้เท่าจำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง โดย พม.กำลังรวบรวมรายชื่อที่แท้จริง ว่ามีจำนวนกี่คนอยู่ที่ไหนบ้าง จะไม่ใช่เป็นประมาณการ และคิดว่าสามารถเสนอทันในงบประมาณปี 2565

Advertisement

อย่างไรก็ตาม จะเน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในครัวเรือนก่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

    QR Code
    เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
    Line Image