‘บิ๊กปั๊ด’ ขานรับนโยบาย ‘บิ๊กตู่’ สั่งเข้ม คุมเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจว. แคมป์คนงาน แหล่งมั่วสุม

‘บิ๊กปั๊ด’ ขานรับนโยบาย ‘บิ๊กตู่’ สั่งเข้ม คุมเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจว. แคมป์คนงาน แหล่งมั่วสุม

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสํานักงํานตํารวจแห่งชาติ (ตร.) เปิดเผยกรณีตามที่รัฐบาลและศบค.มีการประชุมและมีมติเพิ่มเติมมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ตามเส้นทางระหว่างแนวชายแดนและ พื้นที่ตอนในเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ว่า ตามที่รีฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มีการประชุมและมีมติเพิ่มเติมมาตราการ ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด นั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชํา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วง ประชาชนทุกพื้นที่ต่อสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสดังกล่าว พร้อมกำชับการปฏิบัติของทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมีมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจังหวัด ตรวจสอบพร้อมควบคุมแคมป์แรงงาน ตามสถานที่ก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ให้อยู่ในพื้นที่จำกัด และตรวจสถานที่แออัด จุดสุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชําติ (ผบ.ตร.) กําชับ พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผบ.ตร.ลงไปขับเคลื่อนอย่างจริงจังตามนโยบายรัฐบาล กำชับ ภ.1-9 ,บช.น.,สตม. ,ตชด.และทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทุกพื้นที่ให้พิจารณาจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วม และจัดชุดสายตรวจร่วม เพื่อเพิ่มมาตรการในการควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคมพื้นที่ตามเส้นทางระหว่างแนวชายแดนและพื้นที่ตอนในเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานและ เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่างๆ พร้อมประสานงานกับหน่วยร่วมปฏิบัติในพื้นที่ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจสอบจุดที่สุ่มเสี่ยง หรือ สถานที่แออัด ตามที่ ศบค. กำหนด ให้คำแนะนำกับประชาชน กลุ่มแรงงานในมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโควิด พร้อมปฎิบัติตามมาตราการทางสาธารณสุข ,พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, พ.ร.บ.ควบคุมโรคฯ และ ประกาศคาสั่งของจังหวัดในพื้นที่ต่างๆ

อีกทั้ง ให้มีมาตรการเข้มในการกวดขันจับกุมการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติ การนำพา การให้ความช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พร้อมขยายผลดำเนินคดีถึง เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตามพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศโดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติ พร้อมตั้งจุดตรวจ จุดสกัดกั้น เส้นทาง เพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาสู่พื้นที่ชั้นใน

พ.ต.อ.กฤษณะ กล่าวว่า ผบ.ตร.กำชับให้ตำรวจ ทุกพื้นที่ประสานงานกับหน่วยร่วมปฎิบัติอย่างจริงจังออกตรวจสอบควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจังหวัด โรงงานอุตสาหกรรม แคมป์แรงงาน สถานประกอบการ สถานบันเทิง แหล่งมั่วสุมที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัส และคงมาตรการเข้มในการป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติ สกัดกั้นการลักลอบเข้ามา พื้นที่ชั้นใน ทำการจับกุมพร้อมขยายผลถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด หากมีการปล่อยปละ ละเลย ก็จะพิจารณาความบกพร่องทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดต่อไป นอกจากนี้หากพบเห็นเบาะแสการ กระทาความผิด สามารถแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มายังหมายเลขสายด่วน191 หรือ 1599 ตลอด 24 ชม.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon